Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Теорія та практика перекладу американської англійської мови

Теорія та практика перекладу американської англійської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Вивчення дисципліни «Теорія і практика перекладу американської англійської мови» передбачено базовою (обов'язковою) частиною циклу «Гуманітарний, соціальний і економічний цикл».

Актуальність даної дисципліни очевидна, так як володіння теорією перекладу при вивченні іноземних мов є невід'ємною частиною професійної лінгвістичної підготовки фахівців у вузі.

американська-англійська

Особливістю вивчення «Теорії і практика перекладу американської англійської мови» є той факт, що вона будується на міждисциплінарній інтегративній основі. «Теорія і практика перекладу американської англійської мови» орієнтована на підвищення мовної компетенції студентів і сприяє поглибленню уявлень студентів про систему і структурну організацію американської англійської та української мов, а також допомагає формуванню практичних навичок перекладу з американської англійської мови на українську і з української на американську англійську мову.

Навчання дисципліни спрямоване на комплексний розвиток комунікативної, когнітивної, інформаційної, соціокультурної, лінгвістичної, професійної та загальнокультурної компетенції студентів.

Метою дисципліни «Теорія і практика перекладу американської англійської мови» є формування фахівців, здатних забезпечувати високоякісний письмовий та усний переклад при здійсненні різнобічних зв'язків та інформаційного обміну між представниками різних країн і культур, що використовують іноземну та українську мови в широких сферах міжнародного політичного, економічного, суспільного, наукового і культурного життя.

Практичні завдання дисципліни полягають у формуванні знань, умінь і навичок, що відносяться як до власне перекладацької діяльності, так і до супутніх їй аспектів професійної роботи (таким, як правильна організація праці лінгвіста-перекладача, робота зі словниками та довідниками, принципи оформлення перекладацької документації, питання перекладацької етики, оптимізація самостійної роботи та ін.).

вивчення-іноземних-мов

Виховне і освітнє завдання дисципліни полягає у формуванні у студентів високого професіоналізму в роботі, відповідальності за свою працю, стійких етичних навичок, у прищепленні їм прагнення постійно підвищувати свою кваліфікацію і розширювати свій загальнокультурний кругозір.

Вимоги до вхідних знань: студент повинен володіти американською англійською та українською мовами на достатньому рівні, який дозволить йому сприймати теоретичний курс перекладу з американської англійської на українську та з української на англійську.

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння навчальної дисципліни:

- знання і активне володіння як мінімум двома іноземними мовами, вміння застосовувати іноземні мови для вирішення професійних питань;

- готовність і вміння вести діалог, листування, переговори іноземною мовою в межах рівня поставлених завдань;

- здатність виконувати письмові та усні переклади матеріалів професійної спрямованості з іноземної мови на українську і з української на іноземну мову;

- володіння техніками встановлення професійних контактів та розвитку професійного спілкування, в тому числі на іноземних мовах.

Вивчивши дисципліну, студент повинен:

- Знати: лексичну і граматичну специфіку документів з міжнародних відносин.

- Вміти: перекладати письмово і усно тексти професійної спрямованості з американської англійської мови на українську і з української на американську англійську.

- Володіти: навичками професійної комунікації американською англійською мовою.

Теорія-та-практика-перекладу-американської-англійської-мови

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Петрова О.В., Здобніков В.В., Вербицька М.В., Бєляєва Т.Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи доповідь з курсу «Теорія та практика перекладу американської англійської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!