Роздрукувати сторінку

Соціальне управління, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Соціальне управління» містить основні відомості про формування предмета науки та її місце серед інших дисциплін, етапи розвитку соціологічної управлінської думки.

Метою дисципліни «Соціальне управління» є вивчення соціальної сфери, що включає в себе діяльність організацій, що забезпечують вирішення соціальних проблем населення та дослідження поля соціальної сфери, зосередженого навколо наступних напрямків: рівень і якість соціального життя, народна освіта, охорона здоров'я, житлово-комунальне господарство, культурна політика, молодіжна політика та ін.

соціальна-сфера

Завдання вивчення дисципліни:

– дати уявлення про призначення і структуру соціальної сфери;

– познайомити з розмежуванням повноважень у забезпеченні безпосередніх умов життєдіяльності населення окремої території і взаємодією органів державної влади та місцевого самоврядування;

– домогтися твердих знань і глибокого розуміння функцій і методів управління соціальною інфраструктурою території;

– навчити аналізувати соціально-економічні умови, фінансові можливості території, сформовану систему об'єктів соціальної сфери, виявляти проблеми і пріоритети її розвитку;

– продемонструвати зміст і послідовність розробки соціальної політики.

Предмет вивчення дисципліни – управлінська діяльність, яка розглядається як специфічна сфера соціальних відносин і як інституційно організовані соціальні взаємодії людей, соціальних груп, спільнот у конкретному соціальному і культурному контексті функціонування суспільства.

Курс присвячений вивченню сучасних уявлень і соціологічного аналізу соціального управління, моделей соціального управління, способів впливу суб'єкта управління на об'єкт управління в умовах агресивного середовища.

Соціальне-управління

В курсі розкриваються поняття: «суб'єкт управління» «керовані суб'єкти», «проект управлінської діяльності», «об'єкт управління», «координація», «субординація», «реординація», «маніпулювання», «внутрішнє середовище соціальної організації», «фактори внутрішнього середовища організації», «зовнішнє середовище організації», «соціальні фактори зовнішнього середовища», «оптимальне середовище управління», «агресивне середовище управління».

У результаті освоєння курсу слухач повинен:

– знати основні закономірності та завдання розвитку соціальної сфери на державному і муніципальному рівні;

– вміти пояснити основні закономірності та завдання розвитку соціальної сфери на муніципальному рівні, основні проблеми взаємодії органів управління соціальною сферою на різних рівнях і програми їх розвитку;

– володіти навичками планування розвитку соціальної сфери на державному і муніципальному рівні і забезпечувати роботи по їх впровадженню, забезпеченню координації діяльності державних і муніципальних органів управління соціальною сферою.

Враховується зв'язок курсу "Соціальне управління" з дисциплінами економічного, політичного і соціологічного характеру: "Економічна теорія", "Макроекономіка", "Теорія управління", "Прикладні аспекти теорії управління" та ін.

У результаті освоєння дисципліни формуються такі компетенції:

- здатністю до сприйняття і методичного узагальнення інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення;

- умінням правильно застосовувати норми права;

- оперування інформацією про ключові питання і технології державного регулювання для чіткого і переконливого публічного викладу;

- здатність здійснювати технологічне забезпечення службової діяльності фахівців (за категоріями і групами посад державної цивільної служби і муніципальної служби).

соціальні-взаємодії-людей

Свої роботи вивченню предмету присвятили такі науковці: Альохін Е.В., Бєлозор Ф.І., Добреньков В.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи реферат з курсу «Соціальне управління» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!