Роздрукувати сторінку

Архівознавство, як навчальна дисципліна

« Назад

У Стародавній Греції словом «архів» називали будівлі важливих урядових установ, де зберігалися і ухвалювалися важливі державні акти.

Сьогодні архів – це будівля, в якій зберігаються, комплектуються документи, ведеться їх облік.

архів

Архіви є сховищем інформації про минуле. Документи, які вони зберігають це безцінний скарб минулого, сьогодення та майбутнього. Адже вони зберігають відповіді на багато поставлених питань і на ті, які ще навіть не задані науковцями.

Архівознавство – це комплексна навчальна дисципліна, яка вивчає теоретичні, правові, методологічні питання архівної справи.

Як наукова дисципліна архівознавство виникло відносно нещодавно. Воно виникло на межі історичної науки і державно-правової практики, частиною якої була архівна справа.

Об’єкт навчальної дисципліни – архіви.

Предмет – зміст, особливості архівної справи, основні принципи роботи архівів.

Головна мета навчального курсу – вивчення та співставлення науково-методичних і технологічних основ зберігання, обліку, комплектування, використання архівних документів.

Завдання навчального курсу:

- освоєння наукових основ архівознавства;

- ознайомити студентів з історією розвитку архівної справи в Україні;

- ознайомити студентів з теоретичними правовими засадами роботи архівів;

- вивчення організації зберігання, комплектування, обліку і використання архівних документів;

- ознайомити студентів з методологічними основами роботи архівів;

- вивчення архівного маркетингу;

- дати уявлення про сучасні архівні технології.

архівна-справа

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- історичні особливості, процес створення, оформлення, еволюції і сучасний стан зберігання архівних документів;

- особливе та загальне призначення архівів;

- правові та організаційні основи, принципи діяльності архівів, їх типологію;

- порядок і технологію здійснення взаємозв'язку і наступності в роботі з документами.

Вміти:

- самостійно працювати з різними видами джерел інформації;

- критично аналізувати, розуміти і викладати історичну інформацію, а також мати навички інформаційних технологій в пошуку літератури і джерел, використанні правових баз даних, складанні архівних та бібліографічних оглядів.

Володіти:

- навичками інформаційно-аналітичної діяльності та здатністю їх застосувати в професійній сфері;

- основними проблемами в області архівознавства;

- Тенденціями розвитку інформаційно-документаційного забезпечення архівів.

Архівознавство як навчальна дисципліна займає важливе місце серед інших гуманітарних дисциплін, його значення і роль постійно зростає.

Знання теорії та практики, історії архівної справи, її організації сьогодні, навички роботи з архівними довідниками та іншими частинами науково-довідкового апарату архівів, а також з самими документами, вміння критично використовувати інформацію становить важливу частина професійної підготовки історика.

ф3

Коло наук з якими пов’язане архівознавство досить широке. Це історія, допоміжні історичні дисципліни, джерелознавство, діловодство, інформатика, археографія та ін.

Отже, Архівознавство є однією з базових навчальних дисциплін. І розрахована на досить широку аудиторію. Адже архіви і документи, які у них зберігаються є найважливішою і невід’ємною частиною, культурної спадщини та пам’яті людства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!