Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Виникнення філософії та генезис філософії на Заході і Сході

Виникнення філософії та генезис філософії на Заході і Сході, як навчальна дисципліна

« Назад

Виникнення філософії. Генезис філософії на Заході і Сході – це навчальна дисципліна, яка вивчає процес виникнення, становлення та розвитку філософії як науки, особливості її розвитку на Заході та Сході.

Філософія є особливим видом раціонально-критичного світогляду і особливою формою свідомості, яка являє собою цілісну теоретичну і суспільну систему знань про світ і людину у їхньому взаємозв’язку.

Східна-філософія

Мета – дати студентам теоретичні знання про виникнення філософії як науки, про заснування філософських і філософсько-релігійних систем Заходу та Сходу і їх спільні та відмінні риси та взаємовплив, у різні історичні епохи, забезпечити формування загального уявлення про сучасний стан філософського діалогу західної і східної культур.

Завдання курсу полягають у вивченні та освоєнні студентами філософських знань з питань:

- генезис філософії як результат цивілізаційного розвитку Сходу та Заходу;

- багатоманітність форм філософії і основні типи філософування у західній та східній інтелектуальних традиціях;

- характерні особливості індійської, китайської, арабської філософії і їх сприйняття західною думкою;

- східний вплив у античній філософії;

- вплив східної філософії на європейську думку Середньовіччя та відродження;

- значення філософії Сходу для західної філософії Нового і Новітнього часу;

- місце і роль філософії України в діалозі Сходу і Заходу.

Виникнення-філософії.-Генезис-філософії-на-заході-і-Сході

У результаті опанування курсу студенти повинні знати:

- історичне різноманіття визначень філософії;

- проблеми виникнення філософії;

- проблеми понятійної мови філософії;

- багатоманітність форм філософії і основні типи філософування на Заході та Сході;

- значення історії філософії;

- історичну долю філософії, загальне і особливе в досвіді світової філософії;

- проблеми вивчення світової і вітчизняного філософської спадщини;

- філософський досвід минулого в світі сучасної гуманітарної культури;

- сучасну навчальну літературу з філософії;

- завдання та проблеми вивчення філософії у вищій школі.

У результаті опанування курсу студенти повинні вміти:

- здійснювати аналіз форм цивілізаційної рефлексії і базових філософських знань Заходу та Сходу;

- показувати особисті висновки щодо виникнення філософії та її генези на Заході та Сході відповідними конкретними прикладами.

Філософія одна з найдавніших наук. Вона виникає вперше в 6 ст. до н.е. в Стародавній Греції. Перехід від міфологічного світогляду (буденного) до наукового (філософського) охоплює період з 6 ст. до н.е. до 5 ст. н. е. (за усталеною традицією цей перехід називають переходом «від міфу до логосу»). Міфологічний світогляд відповідає на питання: «хто є причиною того, що відбувається?». Логос (науковий світогляд) відповідає на питання: «що є причиною того, що відбувається?». У другому випадку людина мало що може пояснити, але, пояснивши, вона одночасно може передбачити явища і процеси.

Філософія

Дисципліна Виникнення філософії. Генезис філософії на Заході і Сході тісно пов’язана з такими галузями знань як всесвітня історія та історія України, історія філософії, філософія історії, релігієзнавство, етика, естетика, культурологія, соціологія, політологія, історична антропологія.

Отже, навчальна дисципліна Виникнення філософії. Генезис філософії на Заході і Сході дає можливість долучити студентів до історичного досвіду світової філософської думки, дати чітке уявлення про основні етапи та напрямки в історії філософії, про характер сучасної філософської культури.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!