Роздрукувати сторінку

Газетно-журнальне виробництво, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Газетно-журнальне виробництво єоднією з найважливіших в процесі підготовки майбутніх журналістів.

Вона має прикладний характер і акцентує увагу студентів назасадах виробничо-практичної діяльності друкованих засобівмасової інформації.

Газетно-журнальне-виробництво

Викладання дисципліни Газетно-журнальне виробництво має на меті: познайомити студентів з особливостями роботи в практичній журналістиці, сформувати навички творчої роботи при підготовці друкованого видання; освоїти на практиці технологію створення газети, журналу; виробити систему уявлень про виробничий цикл редакції; виявити схильності, переваги, особливості кожного студента до різних видів журналістської діяльності.

Відповідно до поставленої мети основні завдання курсу такі:

- проаналізувати особливості роботи основних творчих підрозділів редакції газети і журналу;

- показати важливість використання нових технологій поліграфії в редакційної діяльності;

- сприяти розвитку творчого мислення студентів, сформувати у них практичні навички для подальшої роботи в редакціях друкованих засобів масової інформації;

- навчити виробничим циклом редакції на етапах збору, обробки та оформлення інформації;

- дати уявлення про основні наукові підходи до вивчення журналістики в комплексі соціально-гуманітарних наук;

- навчити студентів основам методики самоаналізу творчості, вдосконалення індивідуальних здібностей та інноваційної організації професійної діяльності відповідно до вимог сучасних редакцій.

прикладна-журналістика

За підсумками вивчення дисципліни Газетно-журнальне виробництво студент повинен знати:

- основи поліграфічного виробництва;

- процеси комп'ютерної верстки;

- технології фотозйомки;

- принципи ілюстрування періодичних видань;

- основи Інтернет-технологій.

-- Вміти:

- працювати з об'єктами настільних видавничих систем;

- створювати оригінал-макети друкованих видань;

- володіти сучасною фототехнікою;

- працювати в різних жанрах фотожурналістики;

- створювати Інтернет-видання.

Вище згадана дисципліна тісно пов’язана з іншими суміжними дисциплінами журналістського профілю, а також з такими предметами як: Сучасна українська мова, Сучасна російська мова, Основи теорії літератури, Основи журналістики.

Газетно-журнальне виробництво – це ланцюг складних і взаємопов'язаних процесів. Друковане слово доходить до читача не тільки завдяки таланту автора, а й за допомогою багатьох допоміжних заходів, покликаних трансформувати його спочатку в текст комп'ютерного набору, в частину електронної газетної смуги, діапозитивів, друкованої пластини, паперового листа. За кожну ділянку цього ланцюжка відповідають спеціалізовані служби. Від того, наскільки синхронізована їх робота, залежить загальний успіх видання.

Редакція

Таким чином, програма дисципліни охоплює досить широкий діапазон тем. Прослухавши курс студенти будуть мати комплексне уявлення про організацію роботи редакцій, друкованих засобів масової інформації, а також тенденції, проблеми та перспективи журналістики журналістських матеріалів. Опанують практичні методи і прийоми роботи, збору фактів, їх аналізу, підготовки.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!