Роздрукувати сторінку

Культура усного і писемного мовлення турецької мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Культура мови - рівень мовного розвитку, ступінь володіння нормами мови або діалектом спільно з умінням "обґрунтовано відступати" від цих норм.

Ознакою загальної культури мовлення є її правильність, тобто дотримання норм (вимовних, граматичних і стилістичних).

Курс Культура усного і писемного мовлення турецької мови – вивчає норми грамотного літературного мовлення турецької мови, принципи правильної побудови фраз і чіткого висловлювання своїх думок. Курси риторики і ораторського мистецтва допоможуть Вам придбати знання і вміння в наступних областях: постановка правильного мовлення, тренінг «Техніка мовлення», програма «Культура мови», курс «Мистецтво промови» і багатьох інших.

Культура-усного-та-писемного-мовлення-турецької-мови

Мета курсу Культура усного і писемного мовлення турецької мови – сформувати у студентів систему комунікативних якостей турецькою мовою високого рівня.

Під комунікативними якостями мови розуміються властивості мови, що виявляють взаємозв'язок мови з немовними структурами і створюються одиницями різних мовних рівнів у їх взаємодії. До немовних структур відноситься сама мова як пристрій, а також мислення, свідомість, дійсність, адже людина - адресат мови, умова спілкування.

Завдання курсу Культура усного і писемного мовлення турецької мов:

- ознайомити студентів та розвинути у них такі структурні і функціональні якості культури мовлення, як:

1) багатство, вірність, чистота;

2) точність, логічність, виразність, образність, ясність, доступність, дієвість і доречність.

Також для максимально повного розуміння структури та наповнення дисципліни Культура усного і писемного мовлення турецької мови важливе поняття мовної політики. Мовна політика - це сукупність принципів і практичних заходів щодо вирішення мовних проблем в державі. Мовна політика - свідомий вплив суспільства на мову. Нормалізаторська діяльність вчених, створення нормативних словників і довідників, граматик і підручників з турецької мови - це реалізація політики держави.

Культура мовлення, зокрема турецької мови, включає в себе такі компоненти:

- мовний: ця частина культури мовлення діє як оцінна опозиція: правильно – неправильно;

- етичний: ця частина культури мовлення діє як оцінна опозиція: прийнято - не прийнято, пристойно – непристойно;

- комунікативний: ця частина культури мовлення діє як оцінна опозиція: доречно - недоречно, зрозуміло – незрозуміло;

- естетичний компонент: ця частина культури мовлення діє як оцінна опозиція: красиво - некрасиво, виразно - невиразно.

курс-Культура-усного-та-писемного-мовлення-турецької-мови

Культура мови пов'язана з мовними дисциплінами та з рядом нелінгвістичних дисциплін: соціологією, психологією, логікою, етикою і естетикою, літературознавством, педагогікою.

Таким чином, дисципліна Культура усного і писемного мовлення турецької мови надає студентам основні теоретичні відомості про культуру турецької мови і на цій основі формує, власне, аспекти культурної мовної поведінки студента, через розвиток володіння мовними нормами вимови, наголосу і слововживання, а також вміння використовувати виразні мовні засоби в різних умовах спілкування відповідно до його мети і змісту.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!