Роздрукувати сторінку

Управління навчальними закладами, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Управління навчальними закладами» відноситься до блоку дисциплін по вибору професійної освітньої програми вищої освіти (аспірантура).

Мета опанування дисципліни: формування знань про наукові основи управління і керівництва розвитком освітньою установою.

освітня-установа

Завдання освоєння дисципліни:

- систематизувати наявні у студентів знання про освітні системи;

- розглянути сутність понять «управління», «управління навчальним закладом»;

- розкрити функції та принципи державно-громадського управління освітою;

- дати характеристику основних функцій управління навчальними закладами, а також основних напрямів розвитку навчального закладу як освітнього елемента політики;

- вивчити компоненти управлінської культури керівника;

- розкрити сучасні тенденції розвитку управління освітніми системами;

- розглянути можливості взаємодії соціальних інститутів у управлінні освітніми системами.

Теоретичні основи для вивчення дисципліни закладаються при вивченні наступних дисциплін: «Педагогіка», «Теорії навчання і виховання», «Соціальна педагогіка», «Моніторинг освітнього процесу».

Дисципліна «Управління навчальними закладами» тісно пов'язана з дисциплінами «Інноваційні процеси в освіті», «Педагогіка і психологія професійної освіти».

Управління-навчальними-закладами

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- принципи державної політики в галузі освіти;

- міжнародні, державні і регіональні законодавчі документи галузі освіти, локальні нормативні акти, що визначають стратегію розвитку і життєдіяльності системи освіти;

- поняття «управління», «управління навчальними закладами»;

- сутність процесу управління, функції, методи і принципи управління освітніми системами;

- нові технології управління освітою, інновації у державній і регіональній освіті;

- форми підвищення кваліфікації та атестації педагогічних і керівних працівників.

-- Вміти:

- самостійно підбирати наукову і методичну літературу з проблеми управління освітніми системами;

- аналізувати нормативні правові акти в галузі освіти і виявляти можливі суперечності;

- аналізувати навчальні заклади та реальні педагогічні ситуації, пов'язані з управлінням освітніми системами;

- спостерігати, виявляти і оцінювати основні результати управління освітніми системами;

- аналізувати структуру навчального закладу як соціально-педагогічної системи;

- вивчати досвід роботи вчителів, підвищення кваліфікації, перепідготовки і атестації педагогічних працівників;

- використовувати отримані знання для надання практичної правової допомоги в області соціального захисту, здійснення співробітництва з органами правопорядку та соціального захисту населення.

-- Володіти:

- аналізом власної діяльності та вибором оптимальної стратегії підвищення своєї кваліфікації;

- використанням сучасних технологій управління педагогічним колективом;

- веденням освітньої документації.

управління-освітніми-системами

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Ігнатьєва А.В., Максимцов М.М., Столяренко А.М. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи реферат з курсу «Управління навчальними закладами» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!