Роздрукувати сторінку

Бібліографія, як навчальна дисципліна

« Назад

Поняття бібліографія має декілька значень. У вузькому сенсі – це список літератури.

Сам термін має грецьке походження і буквально перекладається як «книга пишу».

Бібліографічні-джерела

Бібліографія як навчальна дисципліна – це наукове дослідження книг, як фізичних, культурних об'єктів. У цьому сенсі вона також відома як книгознавство.

Науковці Картер і Баркер (2010) описують бібліографію як двозначну наукову дисципліну. І розглядають її у двох аспектах, як:

- організацію переліку книг (обчислювальна бібліографія);

- систематичний опис книг як фізичних об'єктів (описова бібліографія).

Об’єкт курсу – книжкова справа.

Предмет Бібліографії – бібліографічна інформація.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами системою знань, необхідною для організації самостійного, раціонального пошуку, збору, обліку, аналізу, обробки і використання інформації, освоєння правил оформлення довідково-бібліографічного апарату результатів самостійної навчальної та науково-дослідницької роботи, в тому числі курсових та інших кваліфікаційних наукових робіт.

Бібліографія

Завдання:

- ознайомити студентів з основними тенденціями і явищами сучасної бібліографії і бібліографознавства;

- дати уявлення про основні етапи розвитку бібліографічної науки;

- ознайомити студентів з основними принципами, функціями, категоріями і методами бібліографії;

- вивчити різні типи і види інформації;

- сформувати навички застосування системного підходу до різних типів інформації;

- ознайомити з довідково-пошуковим апаратом бібліотеки;

- прищепити навички оформлення отриманих відомостей;

- активізувати навички бібліографічного пошуку, систематизації, предметизації;

- висвітлити роль бібліотек в процесі зберігання і передачі інформації;

- допомогти студентам оволодіти бібліотечно-бібліографічними знаннями, необхідними для наукової, навчальної та практичної роботи;

- навчити методиці пошуку необхідної інформації;

- допомогти оволодіти навичками самостійної роботи з інформаційними та бібліографічними джерелами інформації по конкретній тематиці;

- дати навички самостійного користування довідково-пошуковим апаратом бібліотеки;

- показати можливості і навчити користуватися електронними інформаційними ресурсами;

- визначити основні вимоги до правильного оформлення змісту і мови науково-дослідних робіт. Допомогти оволодіти методикою бібліографічного оформлення, курсових, дипломних та наукових робіт.

Як навчальна дисципліна Бібліографія є порівняно новим курсом. А от саме поняття бібліографія має давню історії. Воно пройшло ряд історичних етапів на протязі яких змінювалося його значення:

- I період – бібліографія як книгописання (Давня Греція);

- II період – бібліографія як наука про книгу (XVII століття, Європа);

- III період – бібліографія як інформаційна діяльність (початок 60-х років ХХ століття);

- IV період – бібліографія як інформаційне управління (друга половина ХХ - початок XXI століть).

Бібліографознавство

Суміжні науки: книгознавство, філософія, логіка, історія, інформатика, психологія, теорія систем і т. д.

Отже, курс Бібліографія покликаний сформувати системні уявлення про сучасну бібліографію і бібліографознавство, а також прищепити первинні навички складання бібліографічного опису, записів і анотацій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!