Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Порівняльна лексикологія англійської та української мови

Порівняльна лексикологія англійської та української мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Порівняльна лексикологія англійської та української мови – вивчає особливості англійської мови в зіставленні з рідною мовою, лінгвістичні методи виявлення типологічних подібностей і відмінностей мов.

Метою освоєння дисципліни Порівняльна лексикологія англійської та української мови є розвиток особистості як суб'єкта професійної діяльності, результатом якого є професійно-педагогічна компетенція підготовленого фахівця.

курс-Порівняльна-лексикологія-англійської-та-української-мови

Досягнення цієї мети в рамках дисципліни Порівняльна лексикологія англійської та української мови пов'язане з реалізацією таких супутніх цілей:

1) пояснити студентам основні структурні риси, які відрізняють такі різноструктурні мови, як українська і англійська;

2) ознайомити студентів з прийомами лінгвістичного аналізу, які допоможуть їм не тільки зрозуміти специфіку ладу англійської мови, але й самостійно знаходити шляхи усунення труднощів, що виникають при передачі особливостей англійської мови засобами української мови в процесі спілкування або викладання;

3) ввести студентів в найбільш важливі проблеми сучасних типологічних досліджень.

Студент, що вивчив дисципліну Порівняльна лексикологія англійської та української мови, повинен:

-- Знати:

- принципи порівняльно-типологічного аналізу лінгвістичних систем;

- основні типологічні характеристики англійської та української мов.

-- Вміти:

- проводити порівняльний аналіз двох мов з виявленням специфіки кожної з них і однієї по відношенню до іншої;

- виявляти конкретні випадки розбіжності як в семасіологічному, так і в ономасіологічному плані;

- встановлювати загальні закономірності і універсалії, можливість їх використання на практиці - в навчальній викладацькій практиці;

- самостійно переробляти фундаментальну і поточну наукову інформацію по предмету, робити узагальнення і висновки з даних, наведених у спеціальній літературі, а також з власних спостережень над фактичним мовним матеріалом в його різних мовних формах.

-- Володіти:

- навиками самостійної роботи з типологічної літератури.

Порівняльна-лексикологія-англійської-та-української-мови

Дана дисципліна належить до елективного компоненту ООП і знайомить студентів з особливостями досліджуваної іноземної мови в зіставленні з рідною. Курс базується на освоєних студентами раніше курсах лексикології, теоретичної граматики, теоретичної фонетики, і в комплексі з ними дозволяє студентам в повній мірі оволодіти професійною компетентністю в обраній галузі. Знайомство студентів з методами порівняльної типології буде також корисним для їх подальшої адаптації до перекладацької, викладацької та дослідницької діяльності.

Отже, даний курс дає студентам уявлення про системність явищ мови і характер лінгвістичних універсалів, а також націлений підготувати студентів до усвідомлення глибинних взаємозв'язків людського мислення, мови і культури його носіїв, відображеної в їх мовній картині світу.

На сторінці інформаційного центру Kursoviks ви можете купити курсову чи аналітичну роботу з курсу Порівняльна лексикологія англійської та української мови. Гарантуємо дотримання всіх правил і вимог при написанні роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!