Роздрукувати сторінку

Фотожурналістика, як навчальна дисципліна

« Назад

Фотожурналіст – високопрофесійний фахівець, що володіє комп'ютером, цифровою фотокамерою, системою цифрової обробки та оперативною передачею ілюстрації, підготовлених матеріалів в редакцію.

Програма дисципліни «Фотожурналістика» складена у відповідності з Державним стандартом вищої професійної освіти за спеціальністю «Журналістика» та Навчальним планом, є оригінальною авторською розробкою. Програма курсу вводить студентів-журналістів у сферу наукового і практичного знання предмета фотожурналістики, що представляє сферу їх майбутньої професійної діяльності.

фотографічні-жанри

Увага студентів акцентується на необхідність застосування в практичній діяльності всього спектру жанрів фотожурналістики і фотографії, досягнення у фотографічних жанрах найбільшої композиційної виразності, образності, максимальної передачі характерів засобами фотокомпозиції.

Метою курсу є:

- освоєння і формування у студентів чітких уявлень про жанри фотожурналістики і фотографії, їх практичного застосування;

- розвиток аналітичних здібностей в оцінці публіцистичних і художніх достоїнств фотографії та визначенні її місця в жанрах фотожурналістики;

- набуття практичних навичок у створенні образу в жанрах репортажу портрета, композиційної єдності тексту і фотографії на газетній шпальті, у формуванні газетного іміджу.

Завдання курсу:

- ознайомлення студентів з історією виникнення та розвитку фотожурналістики;

- вивчення новаторського пошуку і відкриттів корифеїв вітчизняної і зарубіжної фотожурналістики;

- осягнення жанрової структури фотожурналістики і основ практичної діяльності фотожурналіста;

- засвоєння молодими журналістськими кадрами поглиблених теоретичних знань в галузі сучасної фотожурналістики, основними тенденціями її розвитку, вивчення основ вітчизняної і закордонної теорії і практики в галузі фотожурналістики, спрямованих на оволодіння мистецтвом документального відображення дійсності за допомогою багатої жанрово-стилістичної палітри професійного фотожурналіста.

Основними завданнями лабораторних робіт є:

- практичне застосування теоретичних знань;

- вивчення пласта творчості вітчизняних фотожурналістів;

- оволодіння основними поняттями жанрової системи фотожурналістики;

- отримання репортажних світлин;

- підготовка тематичного фоторепортажу;

- виробництво власного аудіовізуального проекту.

фотожурналіст

Викладання дисципліни «Фотожурналістика» спрямована на формування професійного підходу до майбутньої фотожурналістської діяльності, виробленню у студентів уявлення про жанрову структуру фотожурналістики, розвиток творчих умінь у роботі з фотоілюстрацією, компонуванні ілюстративного і текстового матеріалів на газетній шпальті, розвиток авторського таланту і майстерності з урахуванням основних тенденцій розвитку фотожурналістики у форматі сучасних технологій вітчизняної та зарубіжної журналістики.

Лабораторні заняття передбачають знайомство слухачів з практичним застосуванням жанрів фотожурналістики в центральній та місцевій пресі, основними тенденціями оформлення газетних смуг в республіканській та місцевій пресі, вивчення творчості найбільш відомих зарубіжних і вітчизняних фотожурналістів на майстер-класах.

Дисципліна «Фотожурналістика» є складовою частиною курсу «Журналістика». Вивчення даного курсу сприяє розширенню кругозору, поглибленню професійних навичок у галузі фотожурналістики.

Програмою курсу передбачається поглиблене вивчення теорії і практики сучасної фотожурналістики, що отримала черговий ривок у розвитку за рахунок цифрової фототехніки.

Вивчення даного курсу зумовлено необхідністю підвищення якісних сучасних друкованих видань, які отримали можливість більшого ілюстрування і розширення спектру жанрів фотожурналістики. Високий професіоналізм журналістів ХХІ ст. базується на володінні усім розмаїттям жанрів фотожурналістики.

Даний навчальний курс спрямований на навчання студентів основам жанрів фотожурналістики, які в сучасній пресі займають більшу частину газетної площі. Майстерно виконана фотографія і публіцистичний текст виконують декілька важливих функцій, серед яких можна виділити ідеологічну. Глибока теоретична підготовка, детальне вивчення творчої лабораторії провідних вітчизняних і зарубіжних фотожурналістів, критичний підхід до аналізу методики і технології їх творчості дозволяє поглибити і розвинути індивідуальні творчі здібності студента.

По закінченні курсу випускник повинен:

-- Знати:

- історію виникнення фотографії та фотожурналістики;

- причини та передумови виникнення фотожурналістики;

- основні етапи розвитку фотожурналістики та її найвідоміших представників;

- спектр жанрів фотожурналістики та їх особливості;

- основи фотокомпозиції;

- класифікацію жанрів фотожурналістики;

- функції і принципи фотожурналістики;

- основні тенденції та перспективи розвитку фотожурналістики;

- складові майстерності фотожурналіста;

- техніку постановочної та репортажної зйомки.

-- Вміти:

- аналізувати жанрову структуру сучасних друкованих ЗМІ;

- самостійно готувати газетно-журнальні публікації у жанрах фотожурналістики;

- фотографувати в жанрі репортажу портрета;

- фотографувати в жанрі психологічного портрета;

- фотографувати в жанрі психологічного портрета;

- планувати тематичний фоторепортаж;

- створювати аудіовізуальні тематичні фоторепортажі.

Фотожурналістика

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Морозов С.А., Федотова Л.Н., Авраамов Д.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Фотожурналістика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!