Роздрукувати сторінку

Історія мистецтв, як начальна дисципліна

« Назад

Ми розуміємо історію людства через мистецтво. Від доісторичних зображень бізонів до сучасної абстракції.

Вивчення даної дисципліни базується на знанні загальної історії, вступних курсів з філософії, введення в історію мистецтва і втілюється в комплексі з вивченням історії українського мистецтва, історії декоративно-прикладного мистецтва, історії художньої критики.

Історія-мистецтв

Цілі дисципліни Історія мистецтв:

- залучення студентів до сприйняття мистецтва в контексті духовної культури;

- визначення його соціально-естетичної сутності і взаємозв'язків з релігією,

філософією, науково-технічним прогресом;

- формування у студентів багатопланових теоретичних знань і практичних навичок в галузі історії мистецтв;

- розвиток навичок аналітичного мислення, розширення кругозору, підвищення загальної культури.

Завдання дисципліни Історія мистецтв:

- сформувати уявлення про неповторність естетичного характеру епохи;

- сприяти розвитку правильного розуміння культури минулих епох, розвитку доброго смаку;

- розвивати світогляд і творче сприйняття;

- дати можливість безпосередньо спостерігати закономірності розвитку в

мистецтві минулого.

мистецтво

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

-- Знати:

- основні поняття, що використовуються в рамках курсу «Історія мистецтв»;

- характерні особливості мистецтва різних історичних епох, художніх стилів;

- творчі методи роботи визнаних майстрів.

-- Вміти:

- орієнтуватися в різноманітті явищ світової художньої культури і мистецтва, художніх напрямів, стилів;

- аналізувати мистецтво країни (народу) певного періоду;

- виявляти елементи мистецтва певної епохи в сучасному дизайні;

- застосовувати отримані знання в проектуванні різних об'єктів дизайну.

-- Володіти:

- навичками аналізу твору мистецтва;

- навичками застосування методів аналізу і синтезу в роботі з різною інформацією;

- навичками визначення власних уподобань в мистецтві.

Вище згадана дисципліна має міжпредметні зв’язки з такими дисциплінами як:

- Всесвітня історія;

- Вступ до історії мистецтв;

- Мистецтвознавство;

- Музеєзнавство та ін.

світове-мистецтво

Таким чином, курс «Історія мистецтв» дає студентам знання про систему творів мистецтва, формує основу світосприйняття. Дисципліна знайомить з сутністю творів світового мистецтва, з закономірностями виникнення і розвитку національних і світових стилів і художніх напрямків, впливом мистецтва на інші сфери культурного і суспільно-політичного життя, значенням мистецтва як культурного феномену в історії і в сучасному світі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!