Роздрукувати сторінку

Культура усного і писемного мовлення фінської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Як наукова дисципліна культура мови вирішує широкий спектр завдань, які знаходяться в тісному взаємозв'язку з однією спільною, що полягає в забезпеченні ефективності спілкування.

 

У зв'язку з цим необхідно виділити три основних компоненти культури мовлення:

- нормативний, що передбачає знання літературних норм мови і вміння застосовувати їх у мовленні;

- комунікативний, який базується на диференціації функціональних різновидів мови;

- етичний, що становить основу мовної поведінки мовної особистості.

Культура-усного-та-писемного-мовлення-фінської-мови

Курс Культура усного і писемного мовлення фінської мови - це мовознавча дисципліна, що займається вивченням і вдосконаленням мови як знаряддя культури, однак поле її застосування - мовні явища і сфери, що не входять в канон літературної мови і систему літературних норм.

Актуальність вивчення культури іншомовного мовлення, її роль у формуванні сучасного фахівця, визначаються сучасним станом мовної культури.

Значення цієї дисципліни для професійної діяльності фахівця визначається роллю мови в суспільстві: висока культура усного та писемного мовлення допомагає зміцнити соціальний статус і впевнено почувати себе в ситуаціях, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю.

Мета курсу Культура усного і писемного мовлення фінської мови - сформувати у студентів вміння за допомогою мови і соціокультурних знань встановлювати міжособистісну та міжкультурну комунікацію для досягнення конкретних завдань, а також вміння правильно, яскраво, образно, влучно виразити свої думки на папері фінською мовою.

В курсі Культура усного і писемного мовлення фінської мови розглядаються основні компоненти культури мовлення загалом і фінської мови, зокрема. Серед них: відповідність нормам фінської мови, логічність, точність і ясність мови і ін.

На заняттях обговорюється сутність даних характеристик, розглядаються приклади з мовної практики. Студенти знайомляться з базовими поняттями, такими як «літературна мова», «мова», «нормативність», «етика спілкування»; виконують практичні завдання, покликані скорегувати вимову, розширити лексичний запас, виключити граматичні помилки в усному та писемному мовленні.

Головними показниками сформованості основ культури мовлення є показники ступеня засвоєння норм фінської літературної мови, знання термінології, володіння базовими професійно-мовними знаннями в залежності від ситуації спілкування.

У підсумку освоєння курсу у студентів повинні бути розвинуті мовна і комунікативна компетенція, вміння використовувати знання основ культури мови у відповідності з певними умовами спілкування.

курс-Культура-усного-та-писемного-мовлення-фінської-мови

Культура усного і писемного мовлення фінської мови як предмет навчання пов'язана з вмістом підготовки студентів з інших дисциплін, включає роботу над аналізом текстів наукової сфери, що сприяє більш швидкому формуванню необхідних для фахівця практичних умінь і навичок, а також підвищує їх загальну культуру.

Таким чином, курс Культура усного і писемного мовлення фінської мови допомагає студентам вдосконалити мовлення іноземною мовою (фінською), засвоїти її основні норми та традиції, формує навички етичного та естетичного мовленнєвого поводження в іншомовному середовищі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!