Роздрукувати сторінку

Історія мови, як начальна дисципліна

« Назад

Всі соціальні тварини спілкуються між собою, від бджіл і мурах до китів і мавп, але тільки люди розробили мову, яка є більш, ніж набір заздалегідь підготовлених сигналів. Наша мова навіть відрізняється фізичним способом повідомлення від інших тварин. Воно походить від коркового центру мови, який не реагує інстинктивно, але організовує звук і сенс на раціональній основі. Цей розділ мозку є унікальним для людей.

Мета курсу Історія мови - вивчити історію виникнення і розвитку мови в різних ареалах Землі, особливості її формування у різних регіонах світу, розгалуження та поширення, формування у студентів наукового уявлення про склад мови, про окремі одиниці мовної системи і закономірності їх функціонування в мові, а також про теоретичні основи наукових методів, що застосовуються в лінгвістиці, розвиток у студентів мовленнєвої культуру.

Історія-мови

Завдання курсу Історія мови:

- розглянути питання про походження людської мови, історію формування української національної мови;

- ознайомитися з основним теоріями щодо походження мови, провести їх аналіз;

- дізнатися про процес еволюції мови від її найпростіших форм до сьогодення;

- ознайомитися з процесом формування лінгвістичних груп, визначити їх особливості;

- висвітлити історію найбільших мовних груп: індоєвропейської та семітської;

- ознайомитися з історією виокремлення і розходження германської та романської мовних груп;

- розглянути поняття лінгвістичної еволюції;

- розглянути анклави мови;

- ознайомитися з поняттям «імперські мови» та дати їх історичну характеристику;

- дати систематичні наукові відомості про систему мови відповідно до сучасного рівня наукового лінгвістичного знання;

- простежити витоки нових мов від старих;

- навчити студентів аргументовано оцінювати різні підходи до рішенням теоретичних проблем;

- закласти основу подальшого продуктивного використання систематизованих теоретичних і практичних знань в області досліджуваної дисципліни при вирішенні соціальних і професійних завдань, які мають на увазі професійну взаємодію в різних областях практичного застосування лінгвістичного знання.

історія-мови2

Коли і як особливий талант мови розроблений неможливо сказати. Але, як правило, передбачається, що його еволюція – це тривалий процес. Витоки людської мови, можливо, назавжди залишаться незрозумілими. На відміну від цього походження окремих мов було предметом дуже точного дослідження протягом останніх двох століть.

Є близько 5000 мов, якими розмовляють сьогодні в світі (третина з них в Африці), але вчені згрупували їх разом у відносно невелике число сімей - ймовірно, менше двадцяти. Мови пов'язані одна з одною за допомогою загальних слів або звуків або граматичних конструкцій. Загальна думка полягає в тому, що члени кожної мовної групи походять від однієї мови, загального предку. У багатьох випадках, фахівці сходяться до думки, що оригінальна мова сформувалася всього лише кілька тисяч років тому.

мова

Отже, даний курс дає уявлення про витоки людської мови, процес її тривалого формування, про утворення розгалужень та різновидів мов від єдиного предку, розглядає історію мови від найдавніших часів до сьогодення, формування мовних груп та сімей, дає історичну характеристику найбільш поширеним мовам та найбільшим мовним групам.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!