Роздрукувати сторінку

Організація виховної роботи у ВШ, як навчальна дисципліна

« Назад

Активні інноваційні процеси, що відбуваються в соціально-політичній і економічній сферах суспільства, викликали необхідність здійснення освітніх реформ. Стан, тенденції та перспективи розвитку вищої школи, аналіз практики в сфері виховання переконують в тому, що зміни в системі вищої освіти вимагають перегляду традиційних підходів у використанні технологій виховання, взаємодії педагогів і студента.

Організація виховної роботи у ВШ – вивчає сучасні тенденції виховання у вищій школі, його організаційні засади.

курс-Організація-виховної-роботи-у-ВШ

Мета курсу Організація виховної роботи у ВШ – формування у аспірантів знань і умінь, що дозволяють орієнтуватися в різноманітних підходах до проблеми виховання студентів і проектувати, реалізовувати, оцінювати та коректувати виховний процес.

Завдання курсу Організація виховної роботи у ВШ:

- ознайомлення з особливостями становлення та розвитку виховної системи в вищій школі;

- встановлення області застосовності теоретичних знань про мету і завдання виховання студентів, підбору змісту, форм і методів виховання на практиці в вищій школі;

- допомогти розвинути здатність до професійної саморефлексії і самовиховання.

В результаті вивчення дисципліни слухач повинен:

-- Знати:

- психолого-педагогічні особливості організації виховного процесу в вузі;

- сучасні тенденції і концепції виховання студентів;

- своєрідність молодіжної субкультури;

- положення про кураторську роботу;

- закономірності адаптації / дезадаптації студента до нових умов навчання.

-- Вміти:

- застосовувати відомі технології та методики в організації та проведенні можливих заходів зі студентами;

- здійснювати оцінку якості виховної роботи у вузі.

-- Володіти:

- методами виховання студентів;

- конструюванням виховних програм;

- навичками проведення діагностичних і оціночних процедур ефективності виховної роботи;

- відбором технологій виховання, адекватних цілям;

- прийомами мотивації поведінки студентів;

- сучасними методами досліджень, застосовуваними в області виховної роботи зі студентами.

Основні розділи курсу:

- Кураторство;

- Менеджмент і маркетинг в освіті;

- Вища школа в умовах модернізації;

- Психологія спілкування.

Організація-виховної-роботи-у-ВШ

Отже, даний курс націлений на формування у аспірантів теоретичних знань і практичних навичок організації виховної роботи у вузі.

Ви можете замовити дипломну роботу чи проект з курсу Організація виховної роботи у ВШ на сайті учбового порталу Курсовікс. Наші переваги: ідеальна грамотність, свіжа наукова література, реальні джерела, врахування вимог до написання роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!