Роздрукувати сторінку

Документознавство та інформаційна діяльність, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Документознавство та інформаційна діяльність» входить в базову частину професійного циклу дисциплін підготовки студентів за напрямом «Інформаційна безпека».

Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних з процесами документаційного забезпечення управління товариством, з документуванням правової, управлінської, економічної, соціальної, технічної, наукової інформації та формування систем документації, що забезпечують діяльність апарату управління установ, організацій і підприємств.

документаційне-забезпечення

Мета курсу «Документознавство та інформаційна діяльність»: дати студентам системне уявлення про властивості, ознаки, функції, структуру і різноманіття документів, їх класифікації, методи і способи документування, а також ознайомити студентів з процесом їх створення, обробки, зберігання та використання.

Завдання курсу:

- оволодіти професійною термінологією і вивчити теоретичне обґрунтування процесів документаційного забезпечення управління;

- освоїти сучасні проблеми документування правової, управлінської, економічної, соціальної, технічної, наукової інформації та формування систем документації, які забезпечують управління установами, організаціями і підприємствами;

- сформувати навички професійної документознавчої діяльності, розуміння систем документації і систем документування.

Вивчення дисципліни «Документознавство та інформаційна діяльність» базується на курсах: «Основи інформаційної безпеки», «Правознавство», «Інформаційні процеси та системи».

Документознавство-та-інформаційна-діяльність

Дисципліна «Документознавство та інформаційна діяльність» підтримує вивчення предметів: «Основи управлінської діяльності», «Захист і обробка конфіденційних документів», «Організаційне та правове забезпечення інформаційної безпеки». Знання і практичні навички, отримані при вивченні дисципліни, використовуються студентами при розробці курсових і випускних кваліфікаційних (бакалаврських) робіт.

В результаті вивчення дисципліни «Документознавство та інформаційна діяльність» студенти повинні:

-- Знати:

- теоретичні основи документознавства, його термінологію і завдання;

- властивості, функції й ознаки документа, в тому числі як об'єкта нападу і захисту;

- способи та засоби документування, класифікацію типів носіїв;

- структуру документів і нормативні вимоги до їх складання та оформлення;

- основи документаційного забезпечення управління.

-- Вміти:

- складати документи на будь-якому носії, залежно від призначення, змісту та виду документа;

- кваліфіковано досліджувати склад документації підприємства (організації);

- керуватися нормативними документами з документознавства;

- використовувати засоби офісної автоматизації, методи і засоби управління електронними документами, їх створення, зберігання, аналізу, пошуку і організації колективного доступу.

-- Володіти:

- навичками роботи з нормативними правовими актами;

- навичками роботи з документами.

документування

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Кузнецов І.Н., Фіонова Л.Р., Медвєдєва О.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Документознавство та інформаційна діяльність» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!