Роздрукувати сторінку

Декоративно-прикладне мистецтво (ДПМ), як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Декоративно-прикладне мистецтво (ДПМ)», що входить в базовий цикл державного освітнього стандарту за напрямом Педагогічна освіта, призначена для ознайомлення майбутніх бакалаврів з основами художньої обробки різних матеріалів. Програма курсу «Декоративно-прикладне мистецтво (ДПМ)» є складовою частиною підготовки висококваліфікованого фахівця у галузі художньо-творчої діяльності для педагогічної, науково-методичної, соціально-педагогічної, культурно-просвітницької роботи.

Специфіка декоративного мистецтва, різноманіття його видів визначаються характером використовуваного матеріалу, технікою і технологією її обробки, необхідністю конкретного вивчення різних галузей мистецького виробництва.

Декоративно-прикладне-мистецтво

Зміст курсу дає змогу студентам ознайомитися з закономірностями і засобами композиції в декоративному мистецтві, з основоположними принципами формоутворення предметно-просторового середовища на сучасному етапі розвитку науки, техніки і культури, а також з іншими відомостями з області історії і теорії декоративного мистецтва.

Декоративне мистецтво, витоками якого є народна художня творчість, розглядається як частина матеріальної і духовної культури суспільства. Міць і багатство декоративного мистецтва засновані на силі і багатогранності духовного життя народу і, в кінцевому рахунку, на силі і багатстві як народної, так і професійної творчості. Народ визначає яскраву самобутність декоративного мистецтва, що використовується у повсякденному житті та побуті, так само як і всі сторони народної культури в цілому.

Декоративне мистецтво забезпечує розвиток емоційно-естетичного ставлення до традиційної національної культури в процесі комплексного вивчення мистецтва. Заняття декоративним мистецтвом формують смак, вчать розуміти і цінувати твори мистецтва, виховують повагу і любов до праці, почуття національної гордості та патріотизму. Допомагають набути певні специфічні трудові вміння і навички, знання технологічних прийомів. Риси національного характеру, зумовлені навколишньою природою, життям, історією, емоційним, психологічним складом народу завжди зумовлюють духовний зміст і самобутній характер створених руками предметів. Їх духовна наповненість і сила виразності постійно викликають інтерес до всіх видів декоративного мистецтва.

Змістом курсу є вивчення основних термінів, понять, видів декоративно-ужиткового мистецтва, теоретичне і практичне вивчення способів художньої обробки різних матеріалів.

Існує безліч технологій художньої обробки матеріалів, використовуваних для створення творів декоративного мистецтва. Оволодіти всіма практично неможливо, але знати їх, вміти аналізувати та оцінювати їх якість, а також гідності самого виробу вчитель образотворчого мистецтва зобов'язаний. Це є одним із завдань даного курсу разом з формуванням основ цілісної естетичної культури.

художня-творчість

Програма побудована як практичний курс, з включенням в нього теоретичного матеріалу та самостійної роботи студентів.

Цілі: оволодіння знаннями з основ теорії декоративно-прикладного мистецтва;

- формування і розвиток умінь і навичок, творчого підходу до проектування і виготовлення виробів за окремими видами декоративно-прикладного мистецтва;

- підготовка випускників до здійснення навчального процесу з предмета «образотворче мистецтво»;

- підготовка майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до керівництва творчою проектною діяльністю учнів в галузі декоративно-прикладного мистецтва;

- розвиток і формування духовної культури особистості студентів, прилучення до загальнолюдських цінностей, формування національної самосвідомості через оволодіння національною культурною спадщиною.

Завдання дисципліни:

- ознайомити студентів з основами декоративно-прикладного мистецтва з урахуванням особливостей і різних напрямів професійної діяльності вчителя образотворчого мистецтва;

- забезпечити отримання студентами нових знань і умінь в галузі декоративно-прикладного мистецтва. Показати можливості розвитку власних здібностей, творчої активності в процесі придбання практичних навичок створення виробів декоративно-прикладного мистецтва.

Випускник повинен володіти наступними спеціальними компетенціями:

- володіє теоретичними основами образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, дизайну;

- володіє інструментарієм, методами, прийомами і практичними навичками роботи в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві (за видами), дизайном та комп'ютерною графікою;

- володіє навичками реалістичного зображення з натури: натюрморту, пейзажу, портрета, фігури людини, готовий реалізовувати образотворчі навички в роботі над композицією у живописі, графіці, декоративно-прикладному мистецтві, дизайні;

- готовий до самостійної художньо-творчої діяльності в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та комп'ютерної графіки.

художня-обробка

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Буткевич Л.М., Кошаєв В.Б., Цвєткова Н.Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Декоративно-прикладне мистецтво (ДПМ)» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!