Роздрукувати сторінку

Іноземна мова (англійська). Англійська мова, як навчальна дисципліна

« Назад

Англійська мова належить до германських мов. Сьогодні вона є найпоширенішою мовою у світі, мовою міжнародного спілкування. Тому її вивчення є ключовим для подальшої професійної діяльності.

Вивчення дисципліни засноване на використанні навчально-методичних комплексів англійської мови, а також на використанні і адаптації англійських методик, автентичних матеріалів і оригінальних текстів, записаних носіями англійської мови.

Іноземна-мова-(англійська). Англійська-мова

Мета курсу Іноземна мова (англійська). Англійська мова:

- формування лінгвістичної, комунікативної та соціально-культурної компетенцій;

- навчання практичного володіння розмовно-побутовою та науковою лексикою для активного застосування іноземної мови, як в повсякденному, так і в професійному спілкуванні;

- розвиток навичок самостійної роботи з іноземною мовою після закінчення курсу.

Завдання дисципліни:

- ознайомитися з історичним процесом виникнення та розвитку англійської мови;

- виділити характерні особливості та основні відмінності англійської від інших мов;

- розвиток навичок сприйняття розмовно-побутової мови на слух;

- розвиток навичок усного діалогічного і монологічного мовлення;

- освоєння розмовних формул в комунікативних ситуаціях;

- розвиток основ читання і письма.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основну лексику англійської мови;

- граматику іноземної мови;

- історію і культуру країни досліджуваної іноземної мови;

- правила мовного етикету;

- методи і засоби освоєння і придбання нових навичок і компетенцій, підвищення культурного рівня, професійної компетентності;

- шляхи досягнення освітніх результатів.

-- Вміти:

- читати оригінальну популярну і професійну літературу на англійській мові для отримання необхідної інформації;

- використовувати знання іноземної мови в ситуаціях побутового та професійного спілкування;

- системно аналізувати, узагальнювати інформацію, формулювати цілі і самостійно знаходити шляхи їх досягнення;

- використовувати в освітньому процесі різноманітні ресурси.

-- Володіти:

- іноземною мовою в об'ємі, необхідному для отримання інформації з зарубіжних джерел;

- навичками монологічного мовлення та ведення діалогу;

- навичками письмового викладу власної точки зору;

- основами мовного етикету досліджуваної іноземної мови;

- навичками складання результатоорієнтованих планів-графіків виконання різних видів роботи;

- способами самоконтролю, самоаналізу, демонструвати прагнення до самовдосконалення, пізнавальну активність;

- високою мотивацією до виконання професійної діяльності.

англійська-мова2

Отже, даний курс дає широкі знання граматики та практики англійської мови, що дозволить студентам брати участь у заходах міжнародного рівня.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!