Роздрукувати сторінку

Соціальна робота, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Соціальна робота» відноситься до базової частини дисциплін навчального плану напряму «Соціальна робота» і відповідає вимогам державного стандарту, що пред'являються до підготовки бакалаврів із соціальної роботи у вищих навчальних закладах.

Знання та навички, отримані студентами в результаті вивчення дисципліни, будуть сприяти соціальному прогресу, розповсюдженню морально-етичних установок та впровадження ефективних методів роботи з різними категоріями людей.

надання-соціальних-послуг

Реалізація програми передбачає використання активних форм навчання, що дозволяють сформувати необхідні компетенції, розвивати здібності до систематичного використання технологій професійної діяльності для підвищення ефективності соціальної роботи.

Завданнями вивчення дисципліни «Соціальна робота» є:

1. Сформувати систему знань про способи і методи виявлення, вирішення соціальних проблем суспільства, груп, індивіда.

2. Усвідомити сутність практики соціальної роботи, її методологічні засади та технологічні моделі.

3. Виробити у майбутніх фахівців професійні вміння і навички способів організації допомоги різним категоріям клієнтів.

4. Вивчити особливості технології соціальної роботи як особливого виду соціальної діяльності та технологій.

5. Оволодіти основними методами соціальної роботи з окремими особами і різними групами населення.

6. Сформувати мотиваційно-ціннісне ставлення студентів до майбутньої професійної діяльності.

Попередніми курсами, на яких безпосередньо ґрунтується дисципліна є такі курси, як «Вступ у професію «Соціальна робота», «Теорія соціальної роботи». Вона включає в себе основні компоненти професійних соціально-технологічних компетенцій, необхідних соціальному працівнику в його практичній і науковій діяльності та є попередньою для вивчення таких дисциплін, як «Соціальна кваліметрія, оцінка якості та стандартизація соціальних послуг», «Прогнозування і проектування в соціальній роботі», «Управління в соціальній роботі», «Економічні основи соціальної роботи».

Соціальна-робота

У результаті освоєння дисципліни у студентів повинні бути сформовані елементи наступних компетенції:

Професійні компетенції:

1. Здатність до проведення оцінки обставин, які погіршують або можуть погіршити умови життєдіяльності громадян, визначення індивідуальних потреб громадян з метою постановки соціального діагнозу та розробки індивідуальних програм надання соціальних послуг та заходів з соціального супроводу.

2. Здатність до вибору, розробки та ефективної реалізації соціальних технологій і технологій соціальної роботи, спрямованих на забезпечення прав людини у сфері соціального захисту.

3. Здатність надавати заходи соціального захисту, в тому числі соціального забезпечення, соціальної допомоги та соціального обслуговування з метою поліпшення умов життєдіяльності громадянина і розширення його можливостей самостійно забезпечувати свої основні життєві потреби, шляхом мобілізації власних сил, фізичних, психічних і соціальних ресурсів.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

1. Основні поняття і категорії, форми, методи та рівні технології соціальної роботи.

2. Сутність і зміст інструментарію технології соціальної роботи, форми і методи діяльності по подоланню складних життєвих ситуацій та вирішенню соціальних проблем.

3. Основні види технологій в різних сферах життєдіяльності з різними групами населення.

ВМІТИ:

1. Знайти технологічне рішення соціальних проблем різного рівня соціальної сфери.

2. Спроектувати технологію соціальної роботи для кожного конкретного випадку.

3. Створювати інноваційні технології соціальної роботи для вирішення практичних завдань.

ВОЛОДІТИ:

1. Основними методами соціальної роботи з індивідом, групою, спільністю.

2. Технологіями соціальної роботи в різних сферах життєдіяльності.

3. Методами координації зусиль соціальних служб та організацій різної відомчої підпорядкованості при вирішенні соціальних проблем індивіда і групи.

4. Основними технологіями роботи в соціальних органах і установах.

5. Основними процедурами технологічного процесу соціальної роботи різного виду.

технологія-соціальної-роботи

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Шипунова Т.В., Павленок П.Д., Целих М.П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи тези з курсу «Соціальна робота» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!