Роздрукувати сторінку

Методологія історичних досліджень, як навчальна дисципліна

« Назад

Методологія історичних досліджень - розглядає процес наукового історичного дослідження, його структуру, етапи та основні методи. Особлива увага приділяється взаємовключеності і взаємозалежності різних методів, логічним основам методів історичної науки, принципам вимірювання в історичному пізнанні. Вивчає специфіку, завдання та перспективи історичних досліджень.

Мета дисципліни Методологія історичних досліджень:

1) Виробити у студентів і аспірантів навички постановки дослідних проблем і системного проектування шляхів вирішення цих проблем.

2) Стимулювати до методологічної рефлексії над своїми текстами.

3) Прищеплювати прагнення до строгості, чіткості, структурованості, логічності та внутрішньої зв'язності описів і суджень.

4) Дати фундаментальне і систематизоване знання про можливості додатків наукових методів до гуманітарної сфери пізнання.

5) Показати, що кожен науковий метод імпліцитно містить в собі всі інші методи, навчити свідомо і цілеспрямовано розкривати цей потенціал.

6) Показати, що будь-який предмет наукового дослідження може бути всебічно вивчено, а мета дослідження найбільш точно досягнута, тільки за допомогою застосування всіх без винятку методів історичного дослідження.

курс-Методологія-історичних-досліджень

Завдання, рішення яких забезпечує досягнення мети:

- формування у студентів цілісних уявлень про прийоми та способи виявлення методологічних основ конкретно-історичного дослідження;

- актуалізація знань про методологічні підходи, реалізовані в історичних дослідженнях;

- актуалізація здатності студентів використовувати теоретичні знання в самостійній науково-дослідній роботі;

- формування у студентів розуміння значущості знань і умінь, пов'язаних з освоєнням курсу, для роботи з історичним матеріалом;

- стимулювання студентів до самостійної діяльності та формування необхідних компетенцій.

Дисципліна спирається на професійні знання, отримані в ході бакалаврської підготовки, а також в процесі освоєння дисциплін «Науково-дослідницька робота», «Міждисциплінарні підходи в історичному дослідженні», «Історія науки», «Джерелознавство» («Джерелознавство Вітчизняної історії», «Джерелознавство Стародавнього світу»).

Базові знання, отримані при вивченні даної дисципліни, використовуються при освоєнні дисциплін «Науково-дослідницька робота», «Науково-педагогічна практика».

Внутрішній світ історика завжди вимагає певної свободи творчості, він пов'язаний з натхненням, інтуїцією, уявою та деякими іншими неповторними психічними якостями вченого. Тому в даному відношенні історичне дослідження як творчість є мистецтвом. Разом з тим історичне дослідження, щоб бути науковим, має проводитися відповідно до визначених принципів і вимог, які повинен дотримуватися вчений. Тому свобода творчості, «спалахи осяяння» в історичній науці неминуче сусідять з уявленнями вченого про необхідні елементи цілеспрямованої пізнавальної діяльності.

Методологія-історичних-досліджень

Тому історичне дослідження - це не тільки наукова творчість, а й певною мірою ремесло, тобто пізнавальна діяльність, підпорядкована певним нормативним вимогам. Вивчення цих норм, приведення їх у систему цілеспрямованої діяльності, теоретичне її обґрунтування дає можливість здійснювати свідомий контроль над процесом конкретно-історичного дослідження, постійно вдосконалювати його практику, а також передавати досвід дослідної майстерності і навчати її. У цьому полягає безпосередньо практичне значення Методологія історичних досліджень як навчальної дисципліни.

Таким чином, курс Методологія історичних досліджень має на меті підвищення професійної підготовки майбутнього історика-магістра. Емпіричне знайомство з історичним матеріалом повинно спиратися у майбутнього історика-професіонала високої кваліфікації на серйозну теоретичну базу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!