Роздрукувати сторінку

Людина і політика, як навчальна дисципліна

« Назад

Людина є політичною «істотою» в такій же мірі, як біологічною, соціальною, фізіологічною і т. д. Кожна людина неодмінно здійснює владу і як мінімум підкоряється їй, знаходячись в її полі.

Людина і політика – вивчає систему відносин людина – політика – влада.

Мета дисципліни Людина і політика – ознайомити студентів з:

- історією формування найважливіших прав і свобод особистості і проблемами їх реалізації в сучасному світі;

- основними теоріями політичних еліт і лідерства;

- особливостями формування політичної еліти і лідерів в сучасній Україні та світі.

курс-Людина-і-політика

Завдання дисципліни Людина і політика:

- ознайомитися з аспектами особистості в політичні науці;

- розглянути психологічно-політичні якості людини «політичної»;

- ознайомитися з особливостями політичного положенням людини в історичному аспекті;

- виявити сучасне політичне положення особистості як суб’єкта і об’єкта політики;

- розкрити роль особистості в політичному процесі;

- ознайомитися з умовами політичної діяльності людини;

- познайомитися з сучасною концепцією прав людини і її втіленням;

- розглянути поняття «політична участь», «професійні політика», «політична еліта».

Курс Людина і політика складається з декількох субдисциплін: політична поведінка, релігія і політика, політичні ідеології.

Блок «Політична поведінка», що відкриває даний курс, містить чотири основні теми для розгляду в рамках лекцій та обговорення на семінарських заняттях: «Політична поведінка: основні види та теоретичні підходи до дослідження»; «Суб'єкти політичної поведінки. Індивіди, натовп, групи, інститути, держави»; «Культура як фактор політичної поведінки»; «Емоційна атмосфера суспільства і груп як фактор політичної поведінки».

Блок «Політика і релігія» ставить перед собою за мету представити деякі підходи, які існують в зарубіжній і вітчизняній дослідницькій традиції, описати і пояснити зв'язки між політичним і релігійним в громадському і «людському» світосприйнятті і світорозумінні. Блок служить сполучною ланкою між даними курсом і дисципліною за вибором навчального плану «Релігія і політика» даної освітньої програми, тому носить багато в чому вступний і оглядовий, ніж всеосяжний і узагальнюючий характер.

Блок «Політичні ідеології» покликаний систематизувати уявлення про зміст самого поняття «ідеологія» і підходи до його інтерпретації, виявити ключові соціальні функції ідеології, визначити роль, яку вона відіграє в сучасному суспільстві.

Людина-і-політика

В рамках курсу нарівні з освоєнням лекційного матеріалу, студент повинен вивчити обов'язкову рекомендовану літературу і оригінальні тексти для ефективної роботи на семінарських заняттях. У процесі підготовки до занять студентам рекомендується застосовувати навички і знання, отримані в результаті освоєння дисциплін першого року навчання.

Отже, прослухавши курс Людина і політика, студенти познайомляться з основними напрямками розвитку західноєвропейської і вітчизняної політичної думки з даної проблематики, отримають уявлення про найважливіші складові політичного процесу на «людському» рівні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!