Роздрукувати сторінку

Стилістика чеської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Сьогодні вивчення чеської мови поступово входить в моду серед наших співвітчизників. І причиною цього не в останню чергу є той факт, що чеський належить до західно-слов'янської мовної групи, а значить, має багато спільного з українською та російською мовами.

Чеська мова цікава, але не проста за звучанням. На ній говорять понад 10,6 млн. осіб у світі, за поширеністю вона займає 66-е місце. Туристам принесуть багато корисного навіть короткочасні онлайн курси для вивчення. Завдяки подоланню мовного бар'єру, буде простіше висловлюватися у ресторані та готелі, питати перехожих про місцеві пам'ятки, маршрути до пам'яток. А глибоке вивчення чеської мови допоможе вступити у вищий навчальний заклад або влаштуватися на роботу.

вивчення-чеської-мови

Чеська мова належить до слов'янської групи, хоча в ній можна знайти багато ідентичних конструкцій з німецькою лексикою. Багатьом здається, що вона схожа на російську та українську, але найбільші подібності можна виділити зі словацькою. Державну офіційну мову Чехії активно використовують у Хорватії, Австрії, Словаччині, Боснії і Герцеговині.

Чеська мова є простою для туристів тільки зовні. Гарне знання української, російської або англійської може не тільки допомагати, але і збивати з пантелику. Чехи оперують великою кількістю синонімів. Є кілька форм наголосів, але частіше слова вимовляються співуче.

Якщо граматику можна самостійно вивчити вдома або на онлайн-курсах, то для освоєння усного мовлення потрібне спілкування з носіями мови. Можна прослуховувати аудіозаписи і дивитися відео різних викладачів, корисними будуть національні кінофільми, де мова чується у всьому своєму різноманітті.

Метою курсу «Стилістика чеської мови» є формування професійних компетенцій на основі системи знань про стильову і стилістичну диференціацію сучасної чеської етнічної мови, про чеські традиції стилістичних досліджень у зіставленні з традиціями вітчизняними.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування та розвиток наступних професійних і спеціальних компетенцій:

- здатність на науковій основі організувати свою професійну діяльність, самостійно оцінювати її результати;

- здатність застосовувати знання чеської мови для вирішення професійних завдань;

- здатність застосовувати знання в галузі географії, історії, політичного, економічного, соціального та культурного життя країни мови, що вивчається, а також знання про роль країни досліджуваної мови у регіональних і глобальних політичних процесах;

- здатність використовувати сучасні освітні та інформаційні технології для підвищення рівня своєї професійної кваліфікації та загальної культури, самостійно здійснювати пошук професійної інформації в друкованих та електронних джерелах, включаючи електронні бази даних;

- здатність до теоретичного осмислення завдань професійної діяльності;

- здатність аналізувати взаємозв'язки явищ і фактів дійсності на базі володіння методологією і методикою наукових досліджень;

- здатність аналізувати матеріали сучасних досліджень у галузі стилістики та перекладознавства для їх самостійного використання;

- здатність сприймати, розуміти, а також проводити багатоаспектний аналіз усного і писемного мовлення на досліджуваній іноземній мові.

Стилістика-чеської-мови

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- комунікативну та прескриптивну норму чеської мови:

- орфоепічну, орфографічну, граматичну, лексичну, стилістичну, і основні порушення норми на фонетичному, граматичному і лексичному рівнях;

- загальну характеристику текстів у письмовій та усній сферах спілкування;

- композиційні, синтаксичні та лексико-стилістичні особливості текстів різних функціональних стилів.

-- Вміти:

- орієнтуватися в сучасній літературі з чеської стилістики;

- адекватно сприймати іншомовну усну/письмову мову, розуміти тексти різних функціональних стилів;

- визначати і використовувати дискурсивну структуру і мовну організацію функціонально-стильових різновидів тексту.

-- Володіти:

- навичками аналізу художніх, суспільно-публіцистичних, науково-популярних, ділових, розмовно-побутових текстів.

чеська-стилістика

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Ізотов А.І., Міттер Р., Чехова М. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи реферат з курсу «Стилістика чеської мови» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!