Роздрукувати сторінку

Методологія соціологічних досліджень, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Методологія соціологічних досліджень – вивчає теоретико-методологічні основи змісту і методики досліджень соціальних проблем. Розглядає основні процедури і методи соціологічного дослідження: побудова програми, проведення спостереження і опитувань.

Предмет вивчення навчальної дисципліни - методологія і методи соціологічних досліджень.

Особливої актуальності проведення соціологічних досліджень набуває в сучасних демографічних і соціально-економічних умовах, коли здійснюються корінні реформи в області політики, економіки та соціальної сфери, що супроводжуються значними змінами у рівні і якості життя населення.

курс-Методологія-соціологічних-досліджень

Метою курсу Методологія соціологічних досліджень – є вивчення методів збору інформації про соціальні процеси і аналіз соціальних законів і закономірностей.

Дана навчальна дисципліна відповідно до робочого навчального плану відноситься до професійного блоку дисциплін.

Основним завданням курсу Методологія соціологічних досліджень є:

- вивчення теоретико-методологічних основ програми дослідження;

- сформувати у аспірантів знання методологічних основ соціології та основні методи дослідження управлінських проблем;

- розвиток умінь розробки програми соціологічного дослідження, організаційної підготовки та проведення соціальних досліджень; обробки, аналізу та інтерпретації отриманих емпіричних соціологічних даних;

- оволодіння аспірантами практичними навичками наукового аналізу соціальних явищ, процесів і конкретних проблем управлінський діяльності.

У процесі вивчення курсу Методологія соціологічних досліджень студенти освоюють процедури і механізми розробки програми соціологічного дослідження, вчаться обґрунтовувати вибір методів дослідження та опановують основними підходами для аналізу та інтерпретації даних соціологічного дослідження.

Курс орієнтований на формування у студентів дослідних компетенцій, необхідних для розробки та реалізації програми соціологічного дослідження в рамках виконання випускної кваліфікаційної роботи.

Методологія-соціологічних-досліджень

Аспірант курсу Методологія соціологічних досліджень повинен:

-- Знати:

- основні методологічні підходи як специфічних підстав соціологічного дослідження;

- класифікацію, сфери застосування, специфіку і обґрунтованість вибору емпіричних методів;

- структуру, логіку і основні процедури проведення соціального дослідження;

- специфіку, структуру і зміст програми соціологічного дослідження для вивчення управлінської проблематики;

- зміст і логіку збору емпіричного матеріалу в управлінській сфері;

- основні методи обробки та аналізу емпіричних соціологічних даних.

-- Вміти:

- складати план і програму соціологічного дослідження;

- здійснювати підбір теоретичних і емпіричних методів соціологічного дослідження.

-- Володіти навичками:

- інтерпретації результатів соціологічного дослідження;

- розробки рекомендацій і пропозицій щодо впровадження результатів соціологічного дослідження в практику управлінської діяльності.

Таким чином, курс Методологія соціологічних досліджень є провідним у освіті соціолога.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!