Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Історія мовознавства: становлення лінгвістичних традицій

Історія мовознавства: становлення лінгвістичних традицій, як начальна дисципліна

« Назад

Цілі освоєння дисципліни Історія мовознавства: становлення лінгвістичних традицій:

-- Освітні:

- ознайомлення з історією розвитку лінгвістичної думки, основними проблемами історії мовознавства;

- підготовка до сприйняття базових положень сучасного теоретичного мовознавства, забезпечення методологічної основи для введення їх в коло спецдисциплін.

-- Професійні:

- забезпечення професійної освіти, що сприяє соціальній, академічній мобільності, затребуваності на ринку праці, успішності кар'єри, співпраці в командах регіональних структур в педагогічній та організаційно-управлінській діяльності.

Областями професійної діяльності, на які орієнтує дисципліна Історія мовознавства: становлення лінгвістичних традицій є науково-дослідницька робота, педагогічна діяльність і проектна робота.

історія-мовознавства

Завдання дисципліни Історія мовознавства: становлення лінгвістичних традицій:

- ознайомити студентів з основними положеннями, методами і поняттями сучасній історіографії мовознавства;

- показати, яким чином відбувалося становлення і розвиток мовознавства, яким чином цей розвиток був пов'язаний з розвитком інших наук;

- дати студентам загальне уявлення про ключові проблеми історії мовознавства;

- представити в найбільш повному систематизованому і зручному для сприйняття обсязі основні етапи розвитку лінгвістики;

- сформувати у студентів поглиблені теоретичні уявлення про шляхи розвитку лінгвістичної думки;

- передати необхідні знання про історію розвитку такої наукової дисципліни, як мовознавство;

- сформувати уявлення про індивідуальні дослідницькі концепції в області вивчення мови;

- навчити розумінню принципів лінгвістичного опису мовних явищ;

- дати студентам уявлення про основи науково-дослідної роботи стосовно до фактів історії знання про мову.

лінгвістика

Освоєння дисципліни готує до роботи з такими об'єктами професійної діяльності як: викладання курсу сучасної української літературної мови, видавнича та редакторська діяльність; експертна діяльність.

Дисципліна готує до вирішення наступних завдань професійної діяльності:

- в галузі викладання: курс сучасної української мови;

- видавничо-редакторської діяльності: підготовка рукописів до друку;

- в експертній діяльності: аналіз текстів і складання лінгвістичної експертизи.

лінгвістична-думка

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні особливості прагматичного підходу до вивчення мови, розуміти метамову прагматичних досліджень.

-- Вміти застосовувати отримані знання в аналізі мовних явищ, а саме:

- використовувати при аналізі мовних явищ поняття, запропоновані в різні етапи розвитку лінгвістики;

- характеризувати різні етапи розвитку мовознавства;

- визначати особливості кожного з етапів розвитку мовознавства.

-- Володіти:

- методикою визначення кожного з етапів розвитку мовознавства.

мовознавство

Освоєння дисципліни Історія мовознавства: становлення лінгвістичних традицій є необхідною основою для подальшого вивчення дисциплін: Методологія лінгвістичного аналізу; а також курсів за вибором: Теорія функціональної граматики, Когнітивна граматика.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!