Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з комп'ютерних дисциплін

База готових робіт з комп'ютерного напряму. Тут Ви точно знайдете свою роботу

Всі готові роботи з комп'ютерних дисциплін можна знайти тут:

Список предметів із всіх комп'ютерних дисциплін:

 1. Автоматизація бізнес-процесів

 2. Автоматизація інженерних розрахунків

 3. Автоматизація інформаційних систем

 4. Автоматизоване проектування систем управління

 5. Автоматизовані системи моделювання

 6. Адміністрування інформаційних систем i мереж

 7. Адміністрування локальних мереж

 8. Адміністрування мережевих ресурсів
 9. Алгоритми

 10. Алгоритмізація та програмування

 11. Архітектура комп’ютерів

 12. Архітектура спеціалізованих комп’ютерних мереж

 13. База даних (БД)

 14. Банківські та спеціальні комп’ютерні мережі

 15. Безпека інтелектуальних інформаційних систем

 16. Безпровідні комунікаційні системи

 17. Бізнес інформатика

 18. Веб-технології

 19. Високопродуктивні обчислення і ГРІД сервіси

 20. Гуманістична інформатика

 21. Дилінгові інформаційні системи
 22. Діагностування обчислювальних систем

 23. Дослідження операцій

 24. Еволюційні алгоритми

 25. Економічна інформатика

 26. Економічна кібернетика

 27. Експертні системи

 28. Електронна комерція

 29. Електронні системи
 30. Електронний документообіг

 31. Захист інформації в ІКС

 32. Захист інформації та комп’ютерна криптографія

 33. Захист інформації та програмних продуктів
 34. Імітаційне моделювання економічних процесів та систем

 35. Інженерія проектування інформаційних систем

 36. Інструментальні засоби прикладного програмування

 37. Інтегровані системи моніторингу

 38. Інтелектуальна робототехніка

 39. Інтелектуальний аналіз даних

 40. Інтернет-технології в бізнесі

 41. Інтернет та всесвітня павутина

 42. Інформатика

 43. Інформаційна безпека

 44. Інформаційна діяльність підприємства
 45. Інформаційна мережа Internet

 46. Інформаційні системи в мережі
 47. Інформаційні системи і технології

 48. Квантова криптографія

 49. Комп'ютерна алгебра
 50. Комп'ютерна безпека

 51. Комп’ютерна графіка

 52. Комп’ютерна електроніка

 53. Комп'ютерна інженерія
 54. Комп'ютерна логіка

 55. Комп'ютерна математика
 56. Комп’ютерна обробка мультимедійної інформації

 57. Комп’ютерна схемотехніка

 58. Комп'ютерна техніка і математична статистика
 59. Комп’ютерне проектування

 60. Комп'ютерний контроль бізнес-процесів

 61. Комп'ютерний практикум з математичної логіки
 62. Комп'ютерні мережі та телекомунікації

 63. Комп’ютерні науки

 64. Комп'ютерні системи та мережі

 65. Конструювання Web-сторінок

 66. Корпоративний реінжиніринг
 67. Корпоративні інформаційні системи

 68. Криптологія

 69. Крос-платформне програмування

 70. Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем

 71. Людино-комп’ютерний інтерфейс

 72. Математична логіка та теорія алгоритмів

 73. Математичні методи дослідження операцій

 74. Математичні методи та моделі ринкової економіки

 75. Математичні моделі трансформаційної економіки

 76. Медична інформатика

 77. Мережеві операційні системи

 78. Методи та засоби подання знань
 79. Методи та моделі управління ризиками

 80. Методи та системи розпізнавання образів

 81. Методи штучного інтелекту

 82. Мобільне програмування (Java, Android, IOS, Python, JavaScript та інші)
 83. Мови програмування

 84. Моделі економічної динаміки
 85. Моделі і методи проектування інформаційних систем

 86. Моделі та структури даних

 87. Моделі управління інформаційними технологіями

 88. Моделювання бізнес-процесів

 89. Моделювання економіки

 90. Моделювання й оптимізація об’єктів управління
 91. Моделювання систем передачі даних

 92. Моделювання системних характеристик економіки
 93. Моніторинг інформаційних технологій

 94. Мультимедійні технології у фаховій діяльності (МТ)

 95. Нейромережеві системи в управлінні

 96. Нечіткі множини та нечітка логіка

 97. Нові комп’ютерні технології

 98. Об’єктно-орієнтоване моделювання програмних систем
 99. Об’єктно-орієнтоване програмування

 100. Обробка зображень
 101. Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

 102. Обчислювальна техніка

 103. Оператор ПК

 104. Операційні системи

 105. Оптимальні та адаптивні системи

 106. Оптимізаційні методи та моделі

 107. Основи інформатики та обчислювальної техніки

 108. Основи комп’ютерно-інтегрованого управління

 109. Основи обробки інформації

 110. Основи програмування

 111. Основи проектування

 112. Основи проектування інтелектуальних систем

 113. Основи системного аналізу

 114. Основи цифрової техніки

 115. Охорона праці за комп’ютером

 116. Парадигми програмування

 117. Периферійні пристрої

 118. Планування проектних дій
 119. Прийняття проектних рішень

 120. Прикладне програмування

 121. Прикладні моделі економічних процесів

 122. Прогнозування соціально-економічних процесів (ПСЕП)

 123. Програмування

 124. Програмування (мова програмування С)

 125. Програмування вбудованих систем

 126. Програмування для Інтернет

 127. Програмування систем реального часу

 128. Проектування інформаційних систем

 129. Проектування локальних мереж

 130. Проектування підприємств громадського харчування
 131. Проектування програмного забезпечення

 132. Реляційні бази даних

 133. Робототехніка

 134. Розподілені бази даних

 135. Розробка програмного забезпечення

 136. Розробка програмного забезпечення для мобільних пристроїв (Java, Android, IOS, Python, JavaScript та інші)
 137. Синхронізація потоків

 138. Системи безпровідних технологій

 139. Системи діагностування

 140. Системи моніторингу

 141. Системи передавання даних

 142. Системи підтримки та прийняття рішень

 143. Системи фазі-логіки

 144. Системне програмне забезпечення комп’ютерів (СПЗК)

 145. Системне програмування

 146. Системний аналіз

 147. Системний аналіз складних систем управління
 148. Стиснення даних

 149. Структури даних

 150. Сучасні інтернет-технології
 151. Сучасні інформаційні технології (СІТ)

 152. Сучасні технології програмування

 153. Сховища даних та оперативний аналіз даних
 154. Теорія автоматичного управління

 155. Теорія алгоритмів

 156. Теорія випадкових процесів програмування

 157. Теорія інформації

 158. Теорія множин
 159. Теорія нейронних мереж

 160. Теорія обчислювання

 161. Теорія прийняття рішень

 162. Теорія розкладів
 163. Технології проектування комп'ютерних систем

 164. Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних

 165. Технології розробки та захисту баз даних

 166. Технології створення програмних продуктів

 167. Технологія створення програмних та інтелектуальних систем

 168. Управління базами даних

 169. Управління інформаційними ресурсами

 170. Управління ІТ-проектами

 171. Управління проектами інформації / інформатизації
 172. Управлінські інформаційні системи
 173. Формалізація та моделювання систем

 174. Функціональне програмування

 175. Хемоінформатика

 176. Чисельні методи

 177. Широкосмугові системи зв’язку

 178. Штучний інтелект

 179. Штучний інтелект в управлінні економічними системами