Роздрукувати сторінку

Лексикологія арабської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Лексикологія арабської мови – вивчає лексичну систему арабської мови, її властивості, закономірності розвитку і функціонування, а також сучасні методи дослідження словникового складу сучасної арабської мови.

Мета курсу Лексикологія арабської мови - познайомити студентів з особливостями слова як базової одиниці лексичного рівня мови аналітичного типу.

арабська-мова

Завдання курсу Лексикологія арабської мови:

- розглянути специфіку значення слова і його потенціал в сполучуваності з іншими словами;

- проаналізувати процес формування значення слова, виникнення багатозначності в ході переосмислення його значення аж до появи значення в якості самостійного слова;

- розглянути мотивацію слова;

- вивчити структуру арабського словника: активний запас загальновживаної лексики в протиставленні повного словникового складу, розглядаються слова нормативної та ненормативної арабської лексики;

- показати переважання в повному словниковому складі науково-технічних термінів, вивчити книжкову лексику - поетична лексика, іноземні слова, архаїзми;

- проаналізувати особливості словника арабської мови;

- докладно розглянути різні причини, що зумовлюють обмеження, що накладаються мовною практикою на використання слів: нормативність - ненормативність, регіональні обмеження, стилістичні конотації слів, соціальні фактори;

- розглянути лексико-семантичні поля, які об'єднують в єдині групи слова з загальним значенням: макрополя, утворені різними термінологічними системами, мініполя - тематичні групи слів, мікрополя - синоніми-антонімічні лексичні групи;

- ретельно обговорити різні способи поповнення словникового складу: деривація, словоскладання, складноскорочені слова, конверсія запозичення, калькування. В рамках цього процесу розглядається лексична конвергенція.

В результаті вивчення курсу Лексикологія арабської мови студенти повинні:

-- Мати уявлення:

• про цілі і завдання теоретичної і прикладної лексикології;

• основні положення теорії лексикології арабської мови;

• специфіку словотвору, морфологічну і дериваційну будову слова, поняття словотвірної моделі, основні одиниці словотвору, способи словотворення, національно-культурну специфіку словотвору, сполучуваності лексичних одиниць, поняття вільних і стійких словосполучень, фразеологічні одиниці, їх класи і різновиди;

• основні способи номінації в мові;

• специфічні особливості організації та функціонування арабомовного дискурсу;

• особливості мовних засобів, використовуваних в різних типах дискурсу для досягнення певних комунікативних завдань;

• основи лексикографії, види і різновиди словників.

-- Вміти:

• застосовувати отримані теоретичні знання на практиці в процесі міжкультурної комунікації;

• працювати з науковою літературою;

• на основі отриманих знань самостійно ставити дослідницькі завдання і знаходити адекватні методи їх вирішення.

Лексикологія-арабської-мови

Отже, курс Лексикологія арабської мови є важливим елементом в процесі підготовки фахівця в області лінгвістики, що має сформовані уявлення про лексико-семантичну систему мови і про її роль в здійсненні експресивної, комунікативної і прагматичної функцій мови.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!