Роздрукувати сторінку

Історія телебачення, як навчальна дисципліна

« Назад

Телебачення - технологія електрозв'язку, призначена для передачі на відстань рухомого зображення.

Мета курсу: створення у студентів уявлень про телебачення як соціальний інститут, що займає друге місце у формуванні світогляду та найважливіших уявлень про світ у жителів України. Формування уявлень про те, як телебачення відображало політичну ситуацію в країні, а на окремих етапах історії було одним з активних політичних суб'єктів.

Історія-телебачення

Завдання викладання дисципліни:

- ознайомлення студентів з телебаченням як соціальним інститутом, роллю телебачення в суспільстві;

- знайомство студентів з основними етапами розвитку телебачення та їх зв'язком з політичною ситуацією в країні;

- знайомство з основними телевізійними жанрами, їх роллю у суспільстві;

- формування уявлень про те, як змінюються головні функції телебачення в різні історичні епохи;

- розглянути телебачення як новий засіб масової комунікації XX століття;

- розкрити соціальні та науково-технічні передумови виникнення ТБ;

- виявити протиріччя і парадокси взаємин ТБ і суспільства;

- проаналізувати принципи формування нової системи телекомунікацій. Телебачення, влада і капітал;

- проаналізувати кризові явища в телемовленні як наслідок кризового стану суспільства;

- спробувати пояснити тенденцію комерціалізації ТБ.

розвиток-телебачення

Дисципліна «Історія телебачення» є дисципліною за вибором варіативної частини гуманітарного, соціального та економічного циклу за напрямом підготовки «Журналістика».

Для вивчення даного курсу студенти повинні бути знайомі з основними поняттями курсів «Соціологія», «Психологія». Студенти повинні добре знати такі поняття, як «Соціальний інститут», «Соціальні групи», «Соціальні взаємодії», «Системи цінностей», «Установки», «Політичні режими» та ін.

Компетенції учня, що формуються у результаті освоєння дисципліни: навички теоретичних знань про рекламну сферу суспільного життя, вміння логічно мислити та аналізувати інформацію, володіння навичками роботи з літературою, підготовки усних повідомлень і письмових робіт.

системи-телекомунікацій

Загальнокультурні компетенції:

- здатність використовувати знання основних напрямів і етапів розвитку кінематографа і телебачення;

- здатність до осмислення розвитку кіномистецтва і телебачення в історичному контексті та у зв'язку з розвитком інших видів мистецтва і літератури, загальним розвитком гуманітарних знань, з філософськими, естетичними, релігійними ідеями конкретного історичного періоду.

Дана навчальна дисципліна безпосередньо пов'язана з курсами «Сучасні методи дослідження масових комунікацій» та «Сучасні теорії масових і віртуальних комунікацій».

В результаті вивчення дисципліни слухачі повинні:

- Знати: основні етапи розвитку вітчизняного телебачення з періоду виникнення до наших днів, простежити еволюцію ідейної проблематики і телевізійної техніки, розвиток жанрів і художньої мови телебачення, визначити принципи формування системи телекомунікацій в Україні.

- Вміти: використовувати отримані знання у колективній і індивідуальній журналістській роботі.

- Володіти: понятійним і термінологічним апаратом.

Курс передбачає поєднання лекційної та самостійної форм навчання. На лекціях розкриваються соціальні та науково-технічні передумови розвитку ТБ, аналізуються принципи формування системи телекомунікацій та ін. Передбачені аудиторні самостійні роботи, тестування, індивідуальні завдання.

ТБ

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Лукіна М., Ворошилов В., Мельник Г. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Історія телебачення» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!