Роздрукувати сторінку

Лексикологія німецької мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Лексикологія німецької мови – вивчає питання, пов'язані з закономірностями виникнення, розвитку та сучасного стану словникового складу (лексикону) німецької мови.

Вивчення даної дисципліни необхідне як попередній етап для вивчення наступних дисциплін: «Практичний курс першої іноземної мови», «Основи теорії міжкультурної комунікації», «Практикум з теорії міжкультурної комунікації», «Стилістика», «Порівняльна культурологія».

курс-Лексикологія-німецької-мови

Мета курсу Лексикологія німецької мови - формування базових знань в області семантичної еволюції слова і лексикографічного (словникового) аналізу; вивчення основних напрямків і методів лексикологічних досліджень; формування здатності спостерігати зміни складу сучасної німецької мови; навчання методам лексикографічного (словникового) аналізу.

Курс Лексикології німецької мови призначений для студентів-філологів, які вивчають поглиблено німецьку мову.

Завдання курсу Лексикологія німецької мови:

- визначити предмет, цілі, основні завдання лексикології як навчальної дисципліни;

- розглянути історичні моменти, що вплинули на сучасний стан лексикології як науки;

- ознайомити студентів з різними точками зору з проблеми дефініції слова, основними його характеристиками як мовного знаку, взагалі, і особливо слова в німецькій мові, зокрема;

- розглянути основні проблемами при визначенні сутності значення слова;

- ознайомитися з поняттям семантичної деривації як процесу і результату зміни значення слова присвячений, в рамках якого розглядаються такі явища як мовна метафора і метонімія;

- проаналізувати системні відносини в мові: на синтагматичному і парадигматичному рівні;

- розглянути запозичення як процес і результат;

- ознайомитися із проблемами дефініції та класифікації стійких словосполучень німецької мови;

- опанувати основні питання словотворення: методи словотвірного аналізу, основні типи словотворчих моделей і їх характеристика;

- ознайомитися з проблемами стратифікації мови і, зокрема, опису таких явищ як професійна мова (професіоналізми, жаргонізми), молодіжний сленг, діалект і діалектизми;

- прищепити студентам навички самостійного, критичного ставлення до фактів мови.

Лексикологія-німецької-мови

Плановані результати навчання по предметові Лексикологія німецької мови:

-- Знати:

- теоретичні основи лексикографічного (словникового) аналізу;

- сучасні методи лексикографічного (словникового) аналізу.

-- Вміти:

- використовувати отримані знання в практиці повсякденної діяльності і при вирішенні конкретних задач;

- використовувати на практиці сформований понятійний апарат;

- уявляти освоєні знання з проекцією на майбутню професійну діяльність;

- організовувати співробітництво, спрямоване на розвиток лексикографічної діяльності.

-- Володіти:

- науковим способом мислення і світогляду в області дисципліни;

- методикою проведення лексикографічних заходів;

- способами виявлення і формування потреб різних соціальних груп в лексикографічній діяльності.

Отже, курс Лексикологія німецької мови розглядає питання теорії і функції слова як основної одиниці лексичної системи, а також питання лексико-семантичної системи німецької мови, словотворення, сполучуваності лексичних одиниць.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!