Роздрукувати сторінку

Основи виховання дітей у сім’ї, як навчальна дисципліна

« Назад

Основи виховання дітей у сім’ї – вивчає сутність і проблеми сімейного виховання, з його методами і формами на сучасному етапі розвитку суспільства.

Мета дисципліни Основи виховання дітей у сім’ї: формування професійної компетентності шляхом розвитку розуміння педагогічного феномена сім'ї та сімейного виховання, умінь розв'язувати практичні педагогічні завдання, пов'язані з вихованням дітей в сім'ї і розв’язанням сімейних конфліктів.

дисципліна-Основи-виховання-дітей-у-сім’ї

Завдання дисципліни Основи виховання дітей у сім’ї:

- сформувати вміння та навички спілкування та взаємодії з батьками;

- вивчити основні нормативні документи, що регламентують життєдіяльність сім'ї та дотримання прав дитини;

- вивчити моделі сімейного виховання;

- закріпити вміння аналізувати наукові дослідження і методичну літературу з проблемам сімейного і домашнього виховання;

- орієнтувати на організаційно-управлінську, науково-методичну, навчально-виховну, соціально-педагогічну діяльність, культурно-просвітницькі види діяльності з батьками вихованців;

- познайомити студентів з основними поняттями сімейної психології, структурою відносин і функціонування сім'ї на різних історичних етапах;

- розвивати вміння використовувати основні техніки і методи психологічної діагностики в роботі з сім'єю;

- розвинути проектувальні, рефлексивні, комунікативні педагогічні вміння здійснювати взаємодію з сім'єю сучасного школяра;

- формувати свідомий і творчий підхід до засвоєння теоретичних основ сімейної психології, створення бази для розуміння інших галузей психологічної та педагогічної науки, що розглядає проблеми дитинства;

- формувати у студентів стійкий інтерес до психологічних занять і вміння застосувати знання у практичній діяльності.

курс-Основи-виховання-дітей-у-сім’ї

Відбір змісту дисципліни обумовлений провідними принципами розвитку вищої професійної педагогічної освіти і зв'язками даної дисципліни з іншими педагогічними дисциплінами. Принцип культуровідповідності, що враховує особливості впливу культурного і соціального середовища на виховання дитини в сім'ї.

Курс Основи виховання дітей у сім’ї розвивається в тісному зв'язку з філософією, психологією, анатомією і фізіологією, приватними методиками. Методологічною основою родинної педагогіки є філософія.

Для освоєння даної дисципліни студенти використовують компетентності, сформовані в ході вивчення дисциплін «Філософія», «Дошкільна педагогіка», «Вікова анатомія і фізіологія», «Педагогіка», «Психологія».

Для освоєння дисципліни у студентів необхідно розвинути інтерес до професії; знайомити з теоріями виховання; озброювати методами і прийомами організації педагогічної роботи.

Освоєння дисципліни є необхідною основою для подальшого вивчення дисциплін професійного циклу ( «Моделювання освітніх програм», «Управління освітніми системами», «Технології професійної освіти») і проходження практик.

Після закінчення вивчення курсу студенти повинні:

- знати провідні принципи педагогічної роботи з сім'єю дитини;

- розуміти основні проблеми динаміки сім'ї;

- встановлювати причини неправильно збудованих відносин батьків з дітьми і їх наслідків;

- вміти планувати консультаційно-діагностичну роботу з сім'єю;

- вміти професійно спілкуватися з батьками.

Основи-виховання-дітей-у-сім’ї

Таким чином, курс націлений на удосконалення професійної підготовки фахівців в області сімейної психології, покликаний допомогти фахівцям в області педагогіки і психології оволодіти знаннями, вміннями, навичками і сформувати моральну позицію, необхідну для роботи з сім'єю.

Якщо у вас виникли труднощі при виконанні наукової або іншої роботи з вище згаданого курсу, ви можете купити курсову роботу чи тести з курсу Основи виховання дітей у сім’ї га сайті ІЦ Курсовікс. Ми виконуємо роботи в строк, завжди перебуваємо на зв'язку, всі зауваження усуваються безкоштовно і на будь-якому етапі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!