Роздрукувати сторінку

Основи теоретичного мовознавства, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Основи теоретичного мовознавства – вивчає основні теоретичні проблеми загального мовознавства (концепції, їх порівняльну характеристику), систему основних понять мовознавства в різних парадигмах дослідження; основні етапи історії лінгвістичних вчень і персоналії найважливіших представників наукових напрямів в лінгвістиці).

Цілями освоєння дисципліни Основи теоретичного мовознавства є:

- формування уявлень про місце мови в системі загальних знань про людину, поглиблення змісту лінгвістичних понять і термінів;

- систематизація знань про особливості функціонування одиниць різних рівнів мови в аспекті теоретичного осмислення і в типологічному аспекті;

- оволодіння знаннями про основні концепції та напрямки сучасного мовознавства;

- формування уявлень про українську мову як частину світового мовного простору, вміння застосовувати теоретичні знання для практичних цілей навчання українській мові.

курс-Основи-теоретичного-мовознавства

Дана навчальна дисципліна входить в розділ «Професійний цикл (базова частина) »за напрямом підготовки Філологія. Для вивчення дисципліни необхідні компетенції, сформовані у студентів в результаті освоєння інших розділів курсу сучасної української мови.

Логічно і методично розділ загальне мовознавство взаємопов'язаний з іншими дисциплінами базової частини професійного циклу ООП, а саме з курсами сучасної української мови (фонетика і лексикологія сучасної української мови), і з курсами історії української літературної мови, теорії та практики слов'янських і германських мов.

Вимоги до знань, умінь і готовності студентів, необхідні при освоєнні курсу Основи теоретичного мовознавства:

- володіння основними поняттями та термінами розділів сучасної української мови, історії мови, стилістики, володіння основами лексики і граматики іноземних мов, в тому числі класичних (латинської, давньогрецької, старослов'янської мов);

- знання основ філософських дисциплін.

Вимоги до знань, умінь і готовності студентів, придбаних ними внаслідок освоєння дисципліни Основи теоретичного мовознавства:

- знання про характеристики мови в системі загальномовних властивостей знакових систем;

- вміння інтерпретувати мовні явища з позицій їх онтологічних властивостей у взаємодії з немовними умовами (мова і суспільство, мова і мислення, мова і культура і ін.);

- здатність аналізувати мовні явища в системі змінюваних парадигм лінгвістичного знання;

- готовність методологічного обґрунтування змін у поглядах на мову на різних етапах розвитку науки.

Основи-теоретичного-мовознавства

Отже, даний курс націлений на формування вмінь аналізувати традиційні та сучасні підходи до дослідження мовних явищ, давати загальнотеоретичну інтерпретацію мовних явищ з позицій їх онтологічних властивостей, демонструвати професійну позицію в дискусійних питаннях лінгвістики, визначати і характеризувати загальномовного закономірності освіти і зміни одиниць мови.

На сайті Курсовікс Ви можете замовити дипломну роботу або науково-методичну розробку з курсу Основи теоретичного мовознавства. Ми гарантуємо:

- якісне виконання роботи в строк;

- корекцію роботи з урахуванням думки викладача;

- супровід до захисту;

- перевірку на унікальність (за Вашою заявкою);

- використання актуальної літератури.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!