Роздрукувати сторінку

Діловодство. Організація роботи з документами, як навчальна дисципліна

« Назад

У наш час майже будь-яка офіційна дія людини передбачає оформлення документа. Відповідно і кожна установа має справу з документаційним матеріалом, що фіксує і регламентує її діяльність.

Діловодство - це забезпечення управління відповідною документаційною базою, діяльність окремих уповноважених осіб у цьому напрямку.

Діловодство

Навчальна дисципліна Діловодство. Організація роботи з документами вивчає засади документування та основні принципи роботи з документами.

Документ не є просто інструментом організацій, а скоріше констататором їх правил, діяльності, ідеологій, знань, практики, суб'єктивності, об'єктивності результативності.

Предметом курсу є переробка, створення, передача і зберігання інформації, представленої на документі.

Актуальність вивчення дисципліни визначається підвищенням соціальних вимог до ведення діловодства на сучасному етапі розвитку суспільства.

Метою вивчення дисципліни є сприяння розширенню загального та професійного кругозору спеціаліста щодо роботи з документами, оволодіння службовим діловодством у всіх його функціях і формах, формування здатності використовувати набуті знання в найбільш значущих ситуаціях професійної діяльності.

документаційна-база

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- ознайомлення з історією появи перших документів;

- навчити студента працювати з документами;

- формування уявлення про глибокі історичні корені розвитку українського діловодства та необхідності його наступності;

- ознайомлення з місцем діловодства в структурі бюрократичної діяльності та його значенням для управлінських процесів;

- вивчення теоретичних основ адміністративного діловодства, сучасних проблем і тенденцій його розвитку;

- формування вміння орієнтуватися в основних юридичних і методичних матеріалах з діловодства;

- вивчення та освоєння правил оформлення документів;

- знайомство з кадровим діловодством;

- вивчення та освоєння організації ефективної та плідної роботи з документами;

- розгляд організації і умов праці працівників служб документації;

- забезпечення освоєння навчального матеріалу із застосуванням сучасних провідних педагогічних методик;

- ознайомлення з основними напрямками і проблемами процесу автоматизації діловодства;

- вирішення завдань, пов'язаних з переходом до безпаперової технології, шляхом використання засобів автоматизації процесів складання і введення електронних документів, їх зберігання, обробки, пошуку та передачі, а також процесів планування, контролю та управління документообігом і виконанням бізнес-проектів.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

а) знати:

- зміст діловодства і документообігу;

- види документів, особливості їх структури, процедури складання, отримання, передачі, обробки та зберігання;

- методи та засоби моделювання, аналізу та вдосконалення документообігу;

б) вміти:

- складати документи, вести базу форм електронних документів;

- вводити документи в електронний архів, організовувати атрибутивний і змістовний пошук документів і формувати звіти про роботу системи;

в) володіти:

- навичками роботи з різними програмними засобами.

документаційний-матеріал

Таким чином, курс Діловодство. Організація роботи з документами передбачає освоєння основоположних характеристик і значень загальних правил документації і документообігу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!