Роздрукувати сторінку

Знання про мови і суспільство в середній школі (СШ), як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Знання про мови і суспільство в середній школі (СШ)» поряд з курсом методики викладання літератури є головною ланкою в низці дисциплін педагогічного циклу, які викладаються студентам відділення української мови і літератури на філологічному факультеті.

Основна мета вузівського курсу – формування професійної компетенції й творчого потенціалу особистості вчителя-лінгвіста. В основі курсу історично сформована методологія лінгвістичного знання, досягнення сучасних наук про розвиток мовної особистості школяра, орієнтація на соціо- і лінгвокультурологічний, комунікативний, функціональний підходи, підготовка до різних видів професійної діяльності. Курс спрямований на формування системи ціннісних уявлень про мову, вдосконалення і розвиток мовної освіти, розроблення нових технологій уроків з української мови.

Знання-про-мови-і-суспільство-в-середній-школі

Завдання курсу: озброїти вчителя його методами, прийомами та способами реалізації компетентнісного підходу до викладання української мови, що дозволить в подальшому в різноманітній професійній діяльності вчителя в сучасній диференційованій школі розвивати мовні здібності особистості і створювати навчальне мовленнєве середовище.

Передбачено ознайомлення студентів з різними методичними напрямками, більш глибоке і самостійне вивчення ними концептуально нових ідей, оволодіння загально навчальними вміннями отримання інформації з урахуванням сучасних інформаційних технологій і спеціальними типами вміння, що забезпечують осмислення практики організації оновленого навчального процесу.

навчання-українській-мові

Цей курс націлений на теоретичне і практичне оволодіння матеріалом, який в ньому міститься. У підсумку вивчення предмету студент вимушений показати наступні результати освіти:

1) Знати:

- предмет і завдання курсу «Знання про мови і суспільство в середній школі (СШ)»;

- організацію процесу навчання української мови.

2) Вміти:

- підготувати і провести сучасний урок української мови;

- контролювати знання, уміння і навички учнів у середній школі;

- планувати навчальну діяльність свою і учнів;

- здійснювати намічені плани і коригувати їх результати;

- свідомо здійснювати свій досвід, критично оцінювати чужий, бути готовим до роботи в умовах, що змінилися.

3) Володіти:

- різними методами і прийомами подачі мовного матеріалу, грамотно використовувати засоби навчання до конкретного уроку;

- вміннями аналізу та самоаналізу уроку української мови;

- способами формування у школярів знань основ лінгвістичної і літературознавчої наук;

- способами формування орфографічного досвіду у школярів;

- способами проектної та інноваційної діяльності в області вдосконалення рідної мови і навчання українській мові.

Випускник повинен володіти наступними загальнокультурними компетенціями:

- вміння здійснювати професійну самооцінку;

- володіння основами професійної мовленнєвої культури;

- здатність нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності.

середня-школа

Основні поняття та положення курсу розглядали такі науковці: Бурячок Г.А., Жлуктенко Ю.О., Куць О.М. та ін.

Таким чином, коли студенту необхідно придбати магістерську роботу чи реферат з курсу «Знання про мови і суспільство в середній школі (СШ)» звертайтесь у сервіс ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!