Роздрукувати сторінку

Загальне бібліотекознавство, як навчальна дисципліна

« Назад

Бібліотекознавство є міждисциплінарною областю знань, яка складає собою практичну та теоретичну систему знань про збір, організацію, збереження і поширення інформаційних ресурсів, тобто вивчає бібліотечну справу.

Мартін Шреттингер, баварський бібліотекар, ввів дисципліну у своїй роботі «Досвід вичерпних настанов з бібліотекознавства» (1808-1828). Замість того, щоб класифікувати інформацію на основі природно-орієнтованих елементів, як це було зроблено раніше в своїй баварської бібліотеці, Шреттингер організував книги в алфавітному порядку.

бібліотека

Курс Загальне бібліотекознавство вивчається в системі вищої бібліотечної освіти. Він розглядає загальні засади функціонування бібліотек та їх історію. Включаючи, управління збору інформаційних матеріалів, інформаційні системи і технології, методи дослідження, інформаційну грамотність, каталогізацію і класифікацію, збереження, статистику і управління бібліотечною справою.

Мета – ознайомити студентів із бібліотечною системою України, сучасними проблемами суспільного користування книгами, показати роль бібліотеки в суспільстві, її місце серед закладів науки, культури та виробництва, розвивати професійні навички роботи з книгами, виховувати ціннісне ставлення до книги.

Завдання курсу Загальне бібліотекознавство не полягають лише у введенні студентів до вивчення різних розділів бібліотекознавства, а й визначають професійну підготовку студентів.

бібліотекознавство

Основними завданнями Загального бібліотекознавства є:

- ознайомити студентів з основним змістом та категоріальним апаратом бібліотекознавства;

- визначити завдання та методи бібліотекознавства як науки;

- розглянути історію появи та розвитку бібліотек, виникнення бібліотекознавства як науки;

- визначити теоретичні та методологічні основи бібліотекознавства;

- розглянути проблеми бібліотекознавства як науки та виявити можливі шляхи їх вирішення;

- ознайомитися з нормативно-правовими засадами роботи бібліотек;

- ознайомитися з видами бібліотек та принципами їх роботи;

- розглянути внутрішню структурну організацію бібліотек та засади формування бібліотечних систем;

- визначити форми і методи організації керівництва бібліотечною справою;

- виявити соціальні функції і завдання бібліотек.

Бібліотека являє собою сукупність джерел інформації і аналогічних ресурсів, які зроблені доступними для певної спільноти. Вона забезпечує фізичний або цифровий доступ до матеріалів, і може бути фізичною будівлею або приміщенням, або віртуальним простором, або перше і друге разом. У колекції бібліотеки можуть бути власне книги та періодичні видання, а також диски, електронні книги, аудіокниги, бази даних та інші формати.

Бібліотеки варіюються в розмірах від декількох полиць книг до декількох мільйонів одиниць.

Перші бібліотеки складалися з архівів в ранній формі написання – глиняних табличок клинопису, виявлені в Шумері, деякі з яких відносяться до 2600 року до нашої ери. Приватні або особисті бібліотеки, складені з письмових книг з'явилися в класичній Греції у 5 -му столітті до нашої ери.

Бібліотечна наука постійно розвивається, включаючи нові теми, такі як, наприклад, управління базами даних, інформаційна архітектура та управління інформацією.

Загальне-бібліотекознавство

Курс Загальне бібліотекознавство тісно пов'язаний з такими дисциплінами як:загальне бібліографознавство, інформатика, документознавство, аналітико-синтетична переробка документів, зарубіжна література, українська література, інформаційні технології, історія та ін.

Таким чином, даний курс озброює студентів конкретними знаннями і вміннями з найважливіших засад організації обслуговування населення книгами і побудови української бібліотечної системи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!