Роздрукувати сторінку

Кількісні методи соціологічних досліджень, як навчальна дисципліна

« Назад

Кількісні методи соціологічних досліджень – навчальна дисципліна, яка займається добором і впровадження систем автоматизації обробки даних соціологічних обстежень.

Кількісні методи соціологічних досліджень – наука про способи застосування інформаційних технологій для обробки та інтерпретації даних, отриманих у ході соціологічних досліджень.

Кількісні-методи-соціологічних-досліджень

Кількісні методи соціологічних досліджень – це предмет, що вивчає технологію збирання й опрацювання інформації, отриманої шляхом соціологічних досліджень.

Соціологічні дослідження – це способи збору й обробки даних про стан об’єкта, системи чи суб’єкта.

Кількісні методи соціологічних досліджень дають можливість автоматизувати його проведення та підрахунок числових даних.

Прикладами кількісних методів соціологічних досліджень є спостереження, опитування, анкетування. Такі способи соціологічних досліджень використовувались віддавна, але сучасні інформаційні технології відкривають нові можливості їх проведення. Наприклад, це відеоопитування, он-лайн-опитування чи відеоспостереження, он-лайн-чат, форум, он-лайн-анкетування. Такі способи проведення соціологічних досліджень дають можливість охопити ними значну кількість осіб, проводити опитування паралельно у різних соціальних групах, виконувати автоматичний підрахунок отриманих результатів. Це значно пришвидшує та спрощує роботу з інформацією.

Курс-Кількісні-методи-соціологічних-досліджень

Предметом навчальної дисципліни Кількісні методи соціологічних досліджень є різні види й форми проведення соціологічних обстежень, а об’єктом – інформаційні технології та ресурси, за допомогою яких організовується проведення соціологічного дослідження. Це можуть бути створені об’єкти інформаційного середовища або їх елементи (спеціальні сайти, блоги, чати, форуми), а також прикладне програмне забезпечення для оброблення отриманих у ході дослідження числових даних.

Особлива значимість предмета Кількісні методи соціологічних досліджень визначається активним впровадження у практику соціології елементів інформаційних технологій, що й визначається завданнями вивчення дисципліни Кількісні методи соціологічних досліджень:

- розширення можливостей застосування інформаційних технологій;

- вивчення специфіки проведення соціологічних досліджень;

- автоматизація процесу збору даних у рамках соціологічного дослідження;

- автоматизація лічильно-розрахункових операцій за результатами соціологічних досліджень.

Визначені завдання обґрунтовують мету вивчення дисципліни Кількісні методи соціологічних досліджень, що полягає у компетентному використанні інформаційних технологій для автоматизації й оптимізації процесу збирання й опрацювання соціологічних даних.

Кількісні методи соціологічних досліджень вивчали у своїх працях Горшков М., Шерега A., Князев Б.

Простежується чіткий взаємозв’язок предмета Кількісні методи соціологічних досліджень з інформатикою та комп’ютерною технікою, математикою, обробкою даних, алгоритмами, інформаційними системами та мережами, експертними системами та іншими дисциплінами ІТ-циклу.

Варто зазначити, що кількісні методи соціологічних досліджень можна використати у практиці роботи будь-якого підприємства, зокрема на його офіційному сайті можна створити чати й форуми, за допомогою яких можна опитувати споживачів, вивчати рівень їх задоволеності товаром чи послугою.

Предмет-Кількісні-методи-соціологічних-досліджень

Таким чином, предмет Кількісні методи соціологічних досліджень створює великі можливості для об’єктивного проведення соціологічних досліджень, пришвидшення збирання й опрацювання соціологічних даних з мінімальною участю у цьому процесі організатора соціологічних обстежень, який тільки опосередковано спостерігає за процесом, але не може вплинути на його перебіг.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко зробити практичну або курсову з курсу Кількісні методи соціологічних досліджень.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!