Роздрукувати сторінку

Методика викладання української мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Методика викладання української мови – вивчає закономірності, ланцюги, зміст, засоби, методи і прийоми, системи навчання і виховання на прикладі української мови.

Мета освоєння дисципліни Методика викладання української мови:

- підготувати студентів-філологів до професійної діяльності педагога;

- сприяти освоєнню ними основних положень теорії і практики навчання українській мові;

- формувати творче ставлення до професії вчителя.

курс-Методика-викладання-української-мови

Виховна мета курсу Методика викладання української мови:

- формувати у студентів мовний смак, позитивне ставлення до знань, відповідальність та дисциплінованість;

- розвивати ініціативність, впевненість у своїх знаннях, уміння володіти собою, вміння організовувати свою роботу і роботу колективу учнів.

Завдання дисципліни Методика викладання української мови:

- сформувати знання основних питань МВРМ і методики викладання основних розділів шкільного курсу української мови;

- показати виховну і розвиваючу функцію української мови як навчального предмета;

- навчити студентів усвідомлено підходити до використання методичної спадщини;

- формувати вміння користуватися традиційним та інноваційним досвідом роботи вчителів;

- розвивати вміння аналізувати відвідані уроки та проведені самими студентами;

- формувати вміння планувати навчальний процес;

- навчити розробляти уроки різних типів і позакласні заходи з української мови.

Для вивчення дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції, отримані студентами на базі раніше вивчених дисциплін з курсу сучасної української мови (лексикології, фонетики, словотвору, морфології та синтаксису) і історії української мови.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- історію і сучасний стан методики викладання української мови як науки;

- основні методи вивчення і методи викладання;

- принципи МВРМ і прийоми, використовувані в процесі викладання;

- типи уроків української мови;

- види контролю за засвоєнням знань з української мови.

-- Вміти:

- здійснювати планування навчального процесу з української мови;

- аналізувати структуру і зміст своїх і чужих уроків;

- проводити методичне обґрунтування структурних елементів уроку;

- здійснювати контроль усних відповідей і письмових робіт учнів;

- організовувати позакласну роботу з учнями з української мови.

-- Володіти:

- навичками складання тематичного плану і конспектів уроків з української мови і розвитку мовлення;

- контролю усних і письмових типів робіт учнів з української мови;

- організації позакласних заходів з предмету.

Методика-викладання-української-мови

Розвиток даної дисципліни йде по лінії виявлення нових методичних понять і створення для їх називання нових термінів, розробки нових концепцій навчання, переоцінки минулого досвіду школи, вкладу методистів української мови і осмислення нового досвіду шкільних вчителів.

Отже, курс Методика викладання української мови дає студентам базові знання прийомів та методів навчання української мови, а також характеризує сам зміст навчання, таким чином, готуючи студентів до майбутньої викладацької діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!