Роздрукувати сторінку

Ділова німецька мова, як навчальна дисципліна

« Назад

Ділова німецька мова - це встановлення ділових контактів, проведення ділових зустрічей та переговорів, підготовка та проведення презентацій, укладення контрактів та угод, спілкування по телефону, ділова переписка, ділові поїздки і т. д.

Велика увага приділяється діловій лексиці, відпрацьовується специфічний словниковий запас, вивчаються правила спілкування на різних професійних рівнях, принципи складання документів.

Ділова-німецька-мова

Метою курсу є формування і розвиток необхідних умінь і навичок ділового спілкування німецькою мовою, практичне освоєння граматичного та лексичного матеріалу.

Завдання:

- формування основних прийомів оформлення форми, структури і змісту ділових листів німецькою мовою;

- оволодіння науковою термінологією;

- оволодіння правилами етикету в діловій сфері;

- формування навичок складання особистого резюме;

- оволодіння правилами етикету телефонної комунікації.

Цілеспрямовано розвиваються чотири види мовленнєвої діяльності:

- Складання комерційної пропозиції, підготовка презентації, ділове листування, написання претензій, скарг і т. п.

- Економічні та правові навчальні матеріали, тексти установчих документів, договорів, фінансової документації.

- Репортажі німецьких телеканалів на юридичні та загальноекономічні теми і т. п.

- Особливості проведення телефонних переговорів, проведення нарад, виступи на семінарах, переговори з партнерами і колегами, укладання договорів, вирішення спірних ситуацій і т. п.

На заняттях використовуються матеріали, які містять вправи для закріплення навичок письмової та усної мови, так і безліч різних текстів з бізнес тематики. Використовуються аудіоматеріали для розвитку навичок сприйняття іноземної мови на слух (аудіювання) і розглядаються правила ділового етикету а також звичаї і традиції Німеччини, Швейцарії, Австрії.

сприйняття-іноземної-мови

У результаті освоєння дисципліни студент повинен вміти:

- вільно використовувати словниковий запас спілкуючись на професійні та інші теми;

- писати тексти німецькою мовою (складати резюме, вести ділову переписку); вести листування з партнерами і колегами німецькою мовою; вирішувати спірні питання з німецькомовними клієнтами;

- вести розмови по телефону у сфері ділового спілкування;

- оформляти основні види ділових листів, працювати з німецькою мовою;

- аналізувати тексти іноземної кореспонденції; використовувати іншомовні тексти для розширення кругозору та залучення до нової культури;

- будувати своє мовленнєве спілкування відповідно до специфіки культури і мови;

- самореалізовуватися у міжкультурному спілкуванні.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен знати:

- комунікативно-мовні структури для усного та письмового спілкування німецькою мовою у діловій сфері;

- граматичні і лексичні структури, що застосовуються при повсякденному спілкуванні та вільно використовувати їх;

- особливості ділового спілкування іноземною мовою;

- форми ділової документації на мові, що вивчається;

- основні вимоги до оформлення ділових листів німецькою мовою;

- відмінності між культурними особливостями своєї країни і країни досліджуваної мови (зокрема – норми професійного етикету, мати уявлення про етику ділового спілкування по телефону).

ділове-спілкування

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Литовчик Є.В., Васильєва М.Н., Басова Н.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Ділова німецька мова» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!