Роздрукувати сторінку

Теорія та практика міжнародних переговорів, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Теорія та практика міжнародних переговорів» за напрямом «Державне і муніципальне управління» являє собою самостійну дисципліну і відноситься до базової частини робочого навчального плану.

Мета дисципліни - за допомогою вивчення сукупності теоретичних та протокольних засад, а також відпрацювання практичних технік організації та проведення міжнародних комерційних переговорів, сформувати у майбутніх фахівців знання, уміння і навички для їх ефективної організації і проведення при укладенні зовнішньоекономічних угод з іноземними партнерами.

переговорний-процес

В ході вивчення курсу розглядаються: понятійний апарат і змістовна сторона комерційного переговорного процесу; протокольні аспекти зовнішньоторговельних переговорів з урахуванням вимог міжнародного протоколу та етикету, організаційні питання підготовки переговорів з іноземними фірмами; техніка та поведінкові аспекти в ході переговорів з іноземними контрагентами; вплив на хід переговорів національних культурних традицій сторін переговорного процесу,а також інші важливі аспекти взаємодії з іноземними партнерами у ході комерційних переговорів.

Таким чином, можна виділити наступні завдання дисципліни:

- оволодіти комплексом знань про специфіку міжнародних комерційних переговорів, їх організацію і проведення;

- освоїти сукупність норм, правил і вимог міжнародного протоколу та етикету, необхідних для організації і проведення міжнародних комерційних переговорів;

- сформувати у студентів вміння і навички, пов'язані з розвитком технічних, тактичних, психологічних аспектів, якими повинен володіти спеціаліст, що бере участь у переговорах;

- розглянути різноманітні форми організації і проведення переговорів з урахуванням національних особливостей іноземних партнерів.

підготовка-переговорів

В результаті освоєння компетенцій студент повинен:

-- Знати:

- теоретичні та змістовні основи процесу міжнародних переговорів;

- техніку і організацію міжнародних комерційних переговорів;

- особливості організації та проведення міжнародних переговорів з урахуванням національних особливостей іноземних партнерів.

-- Вміти:

- використовувати норми і правила міжнародного протоколу та етикету при проведенні міжнародних переговорів;

- застосовувати на практиці техніки і поведінкові моделі в ході переговорів з іноземними контрагентами при організації комерційних переговорів;

- використовувати технології ділової взаємодії в управлінській практиці;

- готувати і проводити ділові переговори;

- будувати свою поведінку з урахуванням аналізу поведінки інших учасників переговорів;

- логічно, аргументовано і зрозуміло будувати свою промову;

- формувати особистий сприятливий імідж при проведенні переговорів.

протокольні-засади

-- Володіти:

- навичками збору й аналізу необхідних даних з використанням вітчизняних і зарубіжних джерел інформації для організації переговорів з участю іноземних делегацій;

- навичками організації діяльності проектної групи, створеної для проведення міжнародних переговорів для реалізації проекту;

- навичками прийняття організаційно-управлінських рішень та готовності нести за них відповідальність в ході проведення міжнародних переговорів.

Теорія-та-практика-міжнародних-переговорів

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Л.В. Прогунова, Є.В. Пермякова, В.І. Винокуров та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Теорія та практика міжнародних переговорів» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!