Роздрукувати сторінку

Історія державності України, як начальна дисципліна

« Назад

Українська державність, яка пройшла багатовіковий шлях історичного розвитку, в зв'язку з закономірностями історичного процесу і принципам наступності розвивається в напрямку побудови демократичної соціальної правової держави. Цьому процесу сприяє вивчення Історії державності України - однієї з фундаментальних правових дисциплін, предметом вивчення якої є система знань про причини виникнення і становлення української державності, характерні риси, особливості та тенденції на шляху її поетапного розвитку.

Історія державності України є однією з фундаментальних історико-правових наук і відіграє важливу роль в підготовці сучасного кваліфікованого історика, юриста.

Історія-державності-України

Мета дисципліни - системне вивчення найважливіших проблем історії розвитку державності України, розвиток у студентів самостійного мислення, підвищення їх історико-правової культури, розвиток умінь враховувати досвід минулих епох при вирішенні актуальних проблем.

Головним завданням навчальної дисципліни Історії державності України є забезпечення системного засвоєння курсу і формування чітких уявлень про хронологічну послідовність і етапи розвитку української державності, суть найважливіших історичних подій; особливості розвитку права і функціонування державних органів влади, судових установ і законодавства на різних етапах історичного розвитку.

На підставі засвоєння навчального матеріалу з курсу Історії державності України студенти повинні знати:

- концептуальні основи історії державності України;

- основні етапи і хронологічну послідовність розвитку української державності;

- основні категорії, поняття і досягнення, які характеризують рівень історичного розвитку правової культури України;

- правові джерела, особливості функціонування та історичного розвитку державних органів і законодавства;

- еволюцію правового становища населення;

- характерні риси та особливості історичного розвитку найважливіших правових інститутів і галузей права.

У число завдань входить також розвиток історичного мислення студентів, в тому числі - прищеплення навичок вмілої орієнтації в причинах, історичних умовах і особливостях еволюції української державності; вміння характеризувати найважливіші досягнення правової культури українського народу, виявляти об'єктивні закономірності еволюції правових інститутів та законодавства; пояснювати проблемні питання історії державності України та аргументувати власні позиції, а також використовувати отримані знання для успішного освоєння галузевих юридичних дисциплін і формування наукового світогляду.

Вироблення розуміння суті історичних процесів, навичок усвідомлення головних суспільних подій, які на них впливали, стане приводом для виявлення найважливіших тенденцій і закономірностей історичного розвитку, осмислення особливості еволюції національної державності і бачення перспектив її майбутнього.

українська-державність

На підставі системного вивчення пам'яток права студенти зможуть набути навичок аналізу історичного нормативно-правового матеріалу, що допоможе їм при освоєнні курсів галузевих юридичних дисциплін виділяти позитивні риси і хорошу вартість сучасного законодавства, а також виявляти його недоліки. Таким чином, усвідомлення історії вітчизняної державності і правової сфери має і практичні цілі - розвиток в перспективі ще більш досконалого національного законодавства.

Отже, Історія державності України є однією з фундаментальних юридичних дисциплін, допомагає майбутньому юристові не тільки стати справжнім професіоналом в правовій сфері, а й сформувати власну громадянську позицію з актуальних питань державно-правового розвитку і взагалі - стати інтелектуальною особистістю і патріотом своєї Батьківщини.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!