Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Невербальні засоби як складова частина культури спілкування

Невербальні засоби як складова частина культури спілкування, як навчальна дисципліна

« Назад

В сьогоднішніх умовах бурхливого розвитку інноваційних технологій процеси масової інформатизації стрімко перетворили інформацію в специфічний фактор виробництва, і зумовили зростаюче значення інтелектуального ресурсу у виробничій діяльності. Найважливішою складовою нового виду ресурсу, що забезпечує його цінність і корисність, виступає область спілкування людей, в якій здійснюється передача інформації від людини до людини в процесі життєдіяльності за допомогою вербальних і невербальних засобів.

Навчальна дисципліна Невербальні засоби як складова частина культури спілкування пропонує вивчення невербальних засобів, необхідних для розуміння поведінкових реакцій людини щодо певної ситуації в процесі комунікацій.

дисципліна-Невербальні-засоби-як-складова-частина-культури-спілкування

На успіх в діяльності може розраховувати лише той, хто знає і дотримується не тільки законів комунікації, але і володіє знаннями зорового сприйняття. Необхідність введення даного курсу обумовлена тим, що зараз бурхливо розвивається сфера сервісу, зростає значення в області людина-людина, отже, виникає необхідність у підготовці фахівців з більш глибокими знаннями невербального спілкування, а так само більш тонких способів впливу і впливу на особистість.

Метою освоєння дисципліни Невербальні засоби як складова частина культури спілкування є: підготовка випускників до сервісної, організаційної та управлінської діяльності.

Даний навчальний курс зосереджує і пов'язує в єдине ціле ряд основних і найбільш значущих розділів дисциплін, вивчених в навчальному процесі. Таким чином, курс пов'язаний і спирається на такі раніше вивчені дисципліни, як: «Технологія створення іміджу», «Стратегія професійної ефективності», «Ділове спілкування», «Конфліктологія», «Професійна етика та етикет», «Зарубіжний етикет і протокол».

У програму включені розділи, присвячені таким важливим аспектам як фізіогноміка, кінесика, невербальна семіотика в професійній діяльності, особливості невербального спілкування з партнерами, споживачами і конкурентами в сфері сервісу.

Введення курсу має на меті дати студентам сукупність теоретичних знань і практичних навичок оволодіння системою невербальних засобів спілкування в управлінні людськими ресурсами.

Вивчення дисципліни дозволить майбутнім фахівцям будувати комунікативний акт, вміло поєднувати свої внутрішні характеристики і зовнішній образ зі сферою діяльності. Знаючи механізм невербальних засобів спілкування, майбутні фахівці зможуть керувати як малою так і великою групою.

Курс базується на узагальненні новітніх теоретичних розробках з даної проблематики, що з'явилися в фаховій літературі, носить проблемний характер. Орієнтований на підвищення гуманістичної складової при підготовці фахівців в сфері сервісу.

Основними завданнями вивчення дисципліни Невербальні засоби як складова частина культури спілкування є наступні:

• ознайомити з основними уявленнями про сутність функціонування невербальної семіотики і значення комунікативного акту;

• освоїти системні знання невербальних засобів спілкування в комунікативному акті;

• вивчити механізми розпізнавання особистісних якостей людини по її невербальних факторах і виробити тактику спілкування в залежності від візуального враження;

• сформувати у студентів основні навички розуміння психологічної своєрідності особистості по кінетичній поведінці людини;

• сформувати у студентів основні навички розуміння психологічної своєрідності особистості по фізіогномічним проявам;

• розуміти невербальні зовнішні особливості і співвідносити їх з вербальними сигналами в комунікативному акті;

• освоїти методи і способи створення продуктивної робочої атмосфери з урахуванням невербальних засобів спілкування;

 • оволодіти практичними навичками вивчення зовнішніх і внутрішніх параметрів конкретної особистості з подальшим створенням рекомендацій з кінесики для певних видів діяльності.

Невербальні-засоби-як-складова-частина-культури-спілкування

Таким чином, в результаті освоєння дисципліни студенти набувають професійні компетенції, що дозволяють не тільки управляти актом комунікації, а й добре розуміти партнерів, ефективно взаємодіяти в діловому світі, формувати позитивне враження, передбачати поведінку конкурентів, і відповідно виробляти певні невербальні сигнали для досягнення співробітництва або компромісу, що в підсумку приведе до успішності на професійному рівні.

Якщо у вас обмаль часу, або є інші справи, а вам потрібно виконати студентську наукову чи іншу роботу з вище згаданого курсу. Ви можете у будь-який зручний для вас час замовити дипломну роботу або творчий проект з курсу Невербальні засоби як складова частина культури спілкування у відповідальної і професійної команди авторів учбового порталу kursoviks.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!