Роздрукувати сторінку

Сучасна зарубіжна публіцистика, як навчальна дисципліна

« Назад

Динамічність розвитку зарубіжних ЗМІ, постійна мінливість ситуації на медіаринку, що пов'язана з процесами мінливості світу, вимагає пильної уваги з боку дослідників журналістики. Даний курс допоможе студентам простежити основні тенденції цього процесу.

Дисципліна «Сучасна зарубіжна публіцистика» відноситься до професійного циклу державного освітнього стандарту за напрямом Журналістика.

зарубіжна-журналістика

Зміст дисципліни логічно взаємопов'язаний з іншими частинами: «Основи міжнародної журналістики», «Інформаційні агентства та супутникові служби новин», «Система ЗМІ».

Освоєння даної дисципліни є необхідним як попередній етап для вивчення дисциплін «Історія зарубіжної журналістики», а також при виконанні науково-дослідної роботи, при підготовці дипломного проекту та для виробничої практики.

Метою дисципліни «Сучасна зарубіжна публіцистика» є формування у студентів уявлення про закономірності розвитку зарубіжних моделей публіцистики, про роль ЗМІ в економічному, політичному, культурному та соціальному життю зарубіжних держав; підготовка студентів до виконання журналістських обов'язків на високому професійному рівні, формування цілісного уявлення про систему сучасних зарубіжних ЗМІ; передача теоретичних і практичних знань, що належать до пошуку, аналізу та обробки міжнародної інформації і навичок підготовки журналістських текстів міжнародної проблематики.

Сучасна-зарубіжна-публіцистика

Завдання дисципліни «Сучасна зарубіжна публіцистика»:

- розглянути сучасний стан засобів масової інформації в зарубіжних країнах, передусім у найбільш розвинутих у сфері публіцистики;

- вивчити основні напрямки їх розвитку в умовах сучасного суспільства;

- проаналізувати найважливіші фактори, що впливають на положення ЗМІ в сучасному світі;

- дати уявлення про професійні критерії діяльності зарубіжних журналістів;

- теоретична підготовка журналістів, які спеціалізуються на висвітленні тематики і проблематики міжнародного життя;

- практико-орієнтоване навчання підготовки журналістських текстів з питань міжнародного життя, інтернаціональних зв'язків і співпраці (з підготовкою навчальних журналістських текстів).

Випускник повинен володіти наступними загальнокультурними компетенціями:

- уміння користуватися вивченими іноземними мовами в особистісній і професійній комунікації, читання літератури (загальної і професійної), роботи в Інтернет-мережі.

Випускник повинен володіти такими професійними компетенціями:

- орієнтація в основних світових тенденціях розвитку медіагалузі (змістовних і технологічних), розуміння процесів конвергенції, поінформованість в області найважливіших інноваційних практик в сфері мас-медіа, в тому числі розуміння процесів конвергенції;

- знання основних етапів і процесів розвитку зарубіжної літератури та журналістики, розуміння значення їх історичного і сучасного досвіду для практики ЗМІ;

- розуміння базових принципів формування системи ЗМІ, уявлення про основні організаційні форми медіаіндустрії (видавничі будинки, медіахолдинги, акціонерні товариства), орієнтація в сучасних реаліях функціонування системи ЗМІ, а також в її інфраструктурі;

- обізнаність щодо базових вітчизняних і закордонних професійних стандартів роботи журналіста.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Сіберт Ф., Шрамм У., Пітерсон Т. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Сучасна зарубіжна публіцистика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!