Роздрукувати сторінку

Історія фізичної реабілітації, як начальна дисципліна

« Назад

Важко говорити про історію реабілітації, оскільки цей термін має широкий діапазон значень і використовується по-різному в різних ситуаціях.

У значенні медико-санітарної допомоги, реабілітація передбачає заходи, які виходять за рамки медичної допомоги, які полягають у допомозі людям з травмами і захворюваннями з метою їх відновлення в якості виробничих і соціально-інтегрованих громадян.

Історія-фізичної-реабілітації

Курс Історія фізичної реабілітації надасть студентам розуміння і оцінку історичного розвитку підходів щодо поліпшення стану фізичного здоров'я людини нашої країни і світу, а також знання різних шляхів розвитку кар'єри в сфері фізичної реабілітації.

Студенти братимуть участь в критичній оцінці історичних і поточних подій в області суспільної та особистісної фізичної реабілітації, а також знатимуть особливості творчого застосування історичних фундаментальних знань, до нових проблем у сфері охорони здоров'я.

Історія фізичної реабілітації є дисципліною за вибором варіативної частини професійного циклу, вона є необхідною в курсі медико-біологічної підготовки фахівців в галузі фізичної культури.

Для освоєння даної дисципліни необхідні знання в області анатомії людини, фізіології людини, біохімії, спортивної фізіології, спортивної медицини.

Курс особливо підходить для студентів, які готуються працювати у сфері медицини та охорони здоров’я.

Мета дисципліни Історія фізичної реабілітації: розширення і поглиблення знань студентів про історичний розвиток фізичної реабілітації, як лікувально-педагогічного процесу, що сприятиме підвищенню якості професійної підготовки фахівців в галузі фізичної реабілітації.

реабілітація

Завдання дисципліни Історія фізичної реабілітації:

- сформувати у студентів уявлення про реабілітацію;

- з’ясувати цілі медичної, фізичної, психологічної та соціально-економічної реабілітації;

- ознайомити студентів з історичним розвитком активних і пасивних засобів фізичної реабілітації;

- виробити у слухачів навички здійснювати пошук даних про історичний розвиток фізичної реабілітації в Україні і за кордоном;

- отримання додаткових медико-біологічних знань;

- підвищення загальнотеоретичного кругозору та педагогічної майстерності, що дозволяє раціонально використовувати отримані навички та вміння в подальшій трудовій діяльності.

Результатом освоєння матеріалу дисципліни має стати оволодіння студентами наступних компетенцій:

А) загальнокультурних;

Б) загально професійних;

В) професійних.

Поштовх до розвитку Фізичної реабілітації як науки дала Перша світова війна, коли так багато травмованих солдатів потребували допомоги після повернення додому. Вчені боролися за її визнання у міжвоєнний період. Але, саме Друга світова війна знову викликала необхідність розвитку даної галузі.

Через деякий час після Другої світової війни, заходи реабілітації стали формалізовані в Північній Америці. Метою яких було усунення фізичної інвалідності якщо це було можливо, полегшення інвалідності в максимально можливій мірі; і пристосування та навчання людини із залишковою фізичною інвалідністю до життя і роботи в міру своїх можливостей.

фізична-реабілітація

Знання отримані при вивченні дисципліни «Історія фізичної реабілітації» можуть бути використані студентами в повсякденному житті, а також при корекції тренувального режиму та стану учнів на долікарському етапі.

Таким чином, дисципліна Історія фізичної реабілітації дає можливість простежити формування та розвиток фізичної реабілітації як галузі наукових знань та простежити практичне втілення її заходів від ХХ століття до сьогодення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!