Роздрукувати сторінку

Педагогіка вищої школи, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Педагогіка вищої школи знайомить аспірантів з цілями, завданнями, принципами, методами, формами і засобами проведення освітнього процесу у ВШ; розкриває основні методи науково-педагогічних досліджень, фактори розвитку особистості.

Мета курсу Педагогіка вищої школи - оволодіння аспірантами базових знань і умінь наукового пошуку, його практичного використання в реальній педагогічній діяльності, як необхідної основи формування соціально активної, творчо мислячої особистості.

курс-Педагогіка-вищої-школи

Вивчення даного курсу сприяє формуванню морально-ціннісної та професійно особистісної орієнтації аспірантів в сучасній світоглядній і духовній ситуації українського суспільства, оволодіння культурою самоосвіти, самовиховання і творчого саморозвитку, готує їх до проходження педагогічної практики і підвищує їх інтерес до праці викладача вищої школи.

Завдання дисципліни Педагогіка вищої школи:

- ознайомити аспірантів з основами педагогічної науки вищої школи;

- дати їм уявлення про розмаїття педагогічних концепцій в тимчасовому світі, про основи технології цілісного навчально-виховного процесу та про проблеми виховання в Україні.

Педагогіка вищої школи є загальноосвітньою дисципліною, відноситься до варіативної частини гуманітарного, соціального та економічного циклу.

Педагогіка - одна з важливих дисциплін в рамках підготовки професійного педагога, оскільки вивчає закономірності виховання, навчання і освіти та управління цими процесами.

Дисципліна відноситься до типу «a» - це дисципліна, яка повинна бути освоєна аспірантами обов'язково і в період навчання, зазначеному в базовому навчальному плані.

Необхідними для вивчення курсу, що розглядається є такі дисципліни як «Історія», «Філософія», «Іноземна мова».

Студент, який завершив вивчення дисципліни, повинен:

-- Знати:

- актуальні сучасні проблеми та стратегії розвитку ВШ в сучасному світовому освітньому просторі.

-- Вміти:

- проектувати педагогічні технології проведення всіх форм навчально-виховного процесу у ВНЗ (лекція, семінар, факультатив, і ін.).

-- Володіти:

- системними науковими знаннями про теорію і технології процесів навчання, розвитку, виховання з урахуванням їх взаємозв'язку і взаємозумовленості моніторингу їх якості.

-- Демонструвати здатність і готовність:

- орієнтуватися в вітчизняних та зарубіжних педагогічних підходах, концепціях, технологіях процесів творчого саморозвитку та самовиховання аспірантів;

- застосовувати результати освоєння дисципліни у професійній діяльності.

Педагогіка-вищої-школи

Таким чином, вивчення даної дисципліни сприяє формуванню педагогічної спрямованості аспірантів в подальшій науково дослідницькій та педагогічній діяльності.

Якщо вам потрібно швидко і якісно виконати роботу з даного курсу, а у вас немає на це часу і сил, ви можете замовити курсову роботу або конспект лекцій з курсу Педагогіка вищої школи на сайті учбового центру «Курсовікс». Завжди раді вам допомогти! Звертайтеся!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!