Роздрукувати сторінку

Іноземна мова (китайська). Китайська мова, як навчальна дисципліна

« Назад

Китайська мова являє собою групу пов’язаних але в багатьох випадках взаємно незрозумілих діалектів. Китайською мовою говорить більшість представників роду Хань та багато інших етнічних груп Китаю. Близько 1,2 млрд людей (близько 16% населення світу) говорять у тій чи іншій формі китайської мови в якості першої мови.

Внутрішню різноманітність китайської мови можна порівняти хіба що з романською мовною групою. Китайська є складною і своєрідною мовою, вона складається не з букв, а з ієрогліфів – знаків, які у китайській мові позначають цілі слова і словосполучення.

іноземна-мова

У даний час, з посиленням Китаю як світової держави та все більшими зростанням китайського населення водночас посилюється і роль китайської мови. Тому дана дисципліна є актуальною.

Мета курсу Іноземна мова (китайська). Китайська мова – розвиток загальнокультурної компетенції і формування іншомовної професійно-комунікативної компетенції, яка являє собою готовність і здатність здійснювати іншомовне спілкування в умовах міжкультурної професійної комунікації.

Програма курсу спрямована на досягнення максимальної відповідності рівня іншомовної підготовки студентів міжнародним стандартам в галузі навчання іноземним мовам.

китайська

В ході освоєння дисципліни передбачається:

-- Вивчення:

- соціокультурних стереотипів мовної і немовної поведінки іноземною та рідною мовами, ступеня їх сумісності / несумісності;

- національно-маркованої і безеквівалентної лексики, соціокультурних лакун;

- правил мовної поведінки (мовного етикету) в умовах професійного міжкультурного спілкування.

-- Формування здатності:

- вести іноземною мовою бесіду, брати участь в дискусії, виступати публічно в рамках професійної та соціально-культурної сфер спілкування;

- правильно користуватися мовним етикетом в ході усного спілкування з представником іншої лінгвокультури;

- сприймати і обробляти відповідно до поставленої мети різну інформацію на іноземній мові, отриману з друкованих, аудіовізуальних та електронних джерел інформації в рамках професійної, суспільно-політичної та соціально-культурної сфер спілкування;

- виконувати усний переклад в рамках професійної сфери спілкування;

- виконувати письмовий переклад друкованих текстів з іноземної мови на українську і з української мови на іноземну в рамках професійної сфери спілкування;

- виконувати письмовий переклад документів і кореспонденції з іноземної мови на українську і з української мови на іноземну в рамках професійної сфери спілкування;

- правильно користуватися етикетом писемного мовлення;

- реферувати і анотувати українською та іноземною мовами іншомовні друковані та звукові тексти в рамках професійної сфери спілкування.

китайська-мова

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- фонетичну систему китайської мови;

- необхідний обсяг граматичних одиниць китайської мови, структуру простого та складного речення в китайській мові;

- необхідний обсяг лексико-фразеологічних одиниць китайської мови, основні способи словотворення;

- основні норми мовного етикету, прийняті в Китаї.

китайська-мова2

Таким чином, даний курс достатньо повно охоплює такі області вивчення китайської мови як: говоріння та аудіювання, читання та письмо, переклад.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!