Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Історія лінгвістичних вчень та проблеми загального мовознавства

Історія лінгвістичних вчень та проблеми загального мовознавства, як начальна дисципліна

« Назад

Мета курсу Історія лінгвістичних вчень та проблеми загального мовознавства - сформувати у студентів знання в області загального мовознавства та історії лінгвістичних вчень, систематизація та поглиблення в історико-хронологічному плані вже наявних знань про основні етапи, школи і напрямки у розвитку лінгвістичної думки і формування у студентів уявлень про загальні закономірності будови, функціонування та розвитку мови в цілому і про специфіку прояву загальних законів в будові і функціонуванні приватних мовних систем.

Для вивчення дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції, отримані студентами в результаті вивчення введення до мовознавства і всіх лінгвістичних дисциплін професійної та профільної підготовки.

загальне-мовознавство

Предмет Історія лінгвістичних вчень та проблеми загального мовознавства передбачає вирішення таких завдань:

• завершити лінгвістичну підготовку студентів в галузі фундаментальних теоретичних і прикладних проблем, що вирішуються в сфері загального мовознавства;

• розширити лінгвістичний кругозір і ознайомити з основними класичними та сучасними теоретичними проблемами науки про мову;

• сформувати знання про історію розвитку даної дисципліни і визначити ключові актуальні напрямки в українському і зарубіжному мовознавстві сьогодні.

В результаті вивчення курсу Історія лінгвістичних вчень та проблеми загального мовознавства, студенти повинні:

-- Знати:

• структуру мовознавства, основні поняття і категорії лінгвістики;

• сучасні проблеми мовознавства;

• закономірності формування і функціонування мовних одиниць, найбільш важливі проблеми теоретичного мовознавства;

• когнітивні, психологічні та соціальні основи функціонування і розвитку мови;

• сучасні концепції породження і розуміння мови;

• проблеми прикладної лінгвістики, основні школи і напрямки в історії лінгвістики;

• лінгвістичні методи і методи міждисциплінарних досліджень, сучасні підходи до вивчення мови.

Історія-лінгвістичних-вчень-та-проблеми-загального-мовознавства

-- Вміти:

• вільно оперувати лінгвістичними термінами і поняттями;

• пояснювати сутність мовних явищ і одиниць і їх взаємозв'язок, особливості функціонування мовних одиниць у мовленні;

• застосовувати отримані теоретичні знання на практиці в процесі безпосереднього написання самостійного науково-дослідного проекту і в професійній діяльності.

-- Володіти:

- прийомами самостійного вивчення мовних явищ в теоретичному і прикладному аспектах;

- методами аналізу мовних одиниць будь-якого рівня;

- методами порівняння мовної картини світу носіїв рідної і досліджуваної мов, аналізу лінгвістичних теорій, порівняння лінгвістичних концепцій;

- основами сучасної інформаційної та бібліографічної культури;

- стандартними методиками пошуку, аналізу та обробки матеріалу дослідження.

Компетенції, які формуються у результаті вивчення курсу Історія лінгвістичних вчень та проблеми загального мовознавства:

-- Аналітичні компетенції:

- здатність до ефективного пошуку лінгвістичної інформації;

- вміння аналізувати тенденції і проблеми загального мовознавства;

- здатність самостійно проводити аналіз нових явищ в лінгвістиці;

- володіння навичками і методами лінгвістичного аналізу мовного матеріалу.

-- Системні компетенції:

- вміння застосовувати знання на практиці.

-- Комунікаційні компетенції:

- вміння працювати в команді.

лінгвістика

Отже, курс Історія лінгвістичних вчень та проблеми загального мовознавства узагальнює і розширює теоретичні відомості про історичний розвиток лінгвістичної думки і формуванні основних лінгвістичних напрямків і шкіл; знайомить з найважливішими поняттями, напрямками та проблемами сучасного мовознавства; розкриває закономірності формування і функціонування мовних одиниць різних рівнів; встановлює взаємозв'язки мовних категорій і явищ.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!