Роздрукувати сторінку

Практика усного і писемного мовлення угорської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Практика усного і писемного мовлення угорської мови – вивчає подібності та відмінності в фонетичних, лексико-граматичних системах української та угорської мов, вимоги до правильного складання діалогу, читання тексту угорською мовою, оформлення письмової роботи, ведення бесіди, дискусії, основні лінгвокраїнознавчі реалії в межах досліджуваних тим.

Мета дисципліни Практика усного і писемного мовлення угорської мови: навчання іншомовної комунікативної компетенції мовної особистості. Попередніми для вивчення дисципліни є знання, вміння, навички, сформовані в процесі вивчення дисциплін «Практична граматика», «Практична фонетика», «Вступ до мовознавства», «Педагогіка», «Методика навчання угорської мови».

курс-Практика-усного-і-писемного-мовлення-угорської-мови

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

ЗНАТИ:

• особливості спілкування угорською мовою;

• прагматичні і соціолінгвістичні аспекти побудови висловлювань турецькою мовою;

• техніку аналізу текстового матеріалу;

• особливості вибору та використання лексичних, граматичних, фонетичних засобів в різних умовах комунікації.

ВМІТИ:

• розуміти в повному обсязі монологічну і діалогічну мову в безпосередньому спілкуванні з носієм мови або в автентичному звукозаписі;

• володіти спонтанним монологічним та діалогічним мовленням;

• володіти різними композиційно-мовними формами: описом, розповіддю, міркуванням і їх поєднанням, презентацією (доповіддю);

• вміти давати визначення, характеристику, пояснення, оцінку, а також порівнювати і аргументувати свої судження;

• розуміти в повному обсязі і отримувати інформацію з автентичних текстів, спираючись на вивчений мовний матеріал, соціокультурні знання, мовну та контекстуальну здогадку;

• вміти диференціювати витягнуту з тексту інформацію на головну і другорядну;

• володіти різними техніками читання;

• інтерпретувати і оцінювати отриману інформацію;

• виділяти нове, вміти визначати важливість і корисність інформації;

• продукувати тексти і висловлювання в різних ситуаціях комунікації;

• написати докладний текст за планом;

• написати короткий текст, що підсумовує зміст (напр., анотацію до книги, реферат);

• вміти написати есе (твір) на запропоновану тему.

ВОЛОДІТИ:

- основними навичками усного та писемного нормативного мовлення угорською мовою в межах досліджуваних тем;

- основним лексичним мінімумом в рамках досліджуваних тем;

- навичками роботи з перекладними і тлумачними словниками, енциклопедіями, базами даних;

- початковими навичками поетичного читання угорською мовою.

Практика-усного-і-писемного-мовлення-угорської-мови

Отже, вивчення дисципліни сприяє формуванню навичок усного та письмового спілкування на вище згаданій іноземній мові відповідно до фонетичних і граматичних норм, соціокультурних особливостей угорської мови.

На сторінці ІЦ Курсовікс ви можете купити курсову роботу чи доповідь з курсу Практика усного і писемного мовлення угорської мови або замовити будь-яку іншу роботу з вище згаданого курсу. Ми гарантуємо якість і вчасність виконання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!