Роздрукувати сторінку

Історія літератури англомовних країн, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Історія літератури англомовних країн» є однією з загальних гуманітарних і соціально-економічних дисциплін за вибором студентів, встановлених вузом.

Робоча програма дисципліни включає в себе цілі і завдання дисципліни; місце дисципліни у професійній підготовці випускників, вимоги до рівня освоєння дисципліни; обсяг дисципліни, види навчальної роботи і форми контролю, тематичний план, зміст дисципліни; плани семінарських занять, теми контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання, навчально-методичні матеріали з дисципліни, методичні вказівки для самостійної роботи студентів.

Історія-літератури-англомовних-країн

Метою освоєння дисципліни «Історія літератури англомовних країн» є підготовка високоосвічених фахівців з високим стандартом культурних цінностей, формування соціально-культурної компетенції, яка є основою культурної грамотності, що визначає розуміння студентами національно-культурних особливостей англійської мови, ознайомлення студентів з фундаментальними досягненнями культури англомовних народів, яка є невід'ємною і органічною складовою світової культури.

Виходячи з поставленої мети, формуються основні освітні завдання дисципліни:

- розглянути основні аспекти історичного і культурного розвитку англомовних країн (Великобританії, США, Канада, Австралія);

- познайомити студентів з необхідним мінімумом фактологічної та соціокультурної інформації, тобто з історико-культурними коренями англомовних народів;

- дати уявлення про основи державності англомовних країн (Великобританії, США, Канада, Австралія);

- дати загальну характеристику етнокультурних стереотипів англомовних народів;

- познайомити студентів з національно-культурними традиціями і особливостями Великобританії, США, Канади, Австралії;

- дати уявлення про Співдружність націй;

- прищепити інтерес і повагу до культурних і соціальних традицій інших народів для реалізації адекватного спілкування та взаєморозуміння представників різних культур.

культура-англомовних-народів

Дисципліна «Історія літератури англомовних країн» є невід'ємною частиною професійної підготовки студентів, так як одночасне вивчення мови та національно-культурних особливостей народу досліджуваної мови є головною умовою оволодіння іноземною мовою. Пропонований матеріал дає можливість студенту долучитися до скарбниці мудрості і досвіду, створеної людством протягом тисячоліть, а ці знання дуже сприяють засвоєнню всіх інших гуманітарних і спеціальних курсів, передбачених навчальним планом. Для вивчення дисципліни необхідні знання основ англійської мови, історії зарубіжних країн (курс середньої школи).

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні:

-- Знати:

- основи державності Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії;

- етапи розвитку англійської та інших мов, що мають статус державних;

- історію утворення Співдружності націй;

- місце та роль провідних англомовних країн у світовій культурі.

-- Вміти:

- висловити та аргументувати свою власну позицію в оцінці всієї культурної спадщини англомовних народів на протязі всієї історії.

-- Мати уявлення:

- про національно-культурні особливості сучасного британського суспільства; про «Британський» національний характер;

- про національно-культурні особливості інших англомовних країн, таких як США, Канада і Австралія;

- про різноманітність культур, релігій і традицій етнічних груп у Великобританії, США, Канаді, Австралії;

- про особливості систем освіти в Сполученому Королівстві, США, Канаді, Австралії;

- про видатних представників і досягнення мистецтва, літератури, філософії і науки англомовної культури.

особливості-англійської-мови

Теоретичні та практичні аспекти розвитку дисципліни розглядали такі вчені: Жук М.І., Кременцов Л.П., Федотов О.І. та ін.

Отже, варто замислитись над тим, як покращити собі студентське життя та зекономити час, замовляйте дипломну роботу чи тези з курсу «Історія літератури англомовних країн» у компанії ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!