Роздрукувати сторінку

Історія дипломатії, як начальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна «Історія дипломатії» розглядає історію розвитку сучасної дипломатичної служби, моделей і методів дипломатичних відносин між національними державами, що сприяє формуванню та розвитку в студентів відповідних професійних компетенцій.

Предметом курсу є історія дипломатичної практики держав Європи, Азії, США, України і з етапу зародження дипломатії до її сучасного стану.

дипломатичні-відносини

Метою курсу "Історія дипломатії" є знайомство з основними тенденціями розвитку дипломатії в світі, особливостями зародження понять "східна" і "західна" дипломатії, історичними звичаями дипломатичних методів, застосовуваних на практиці провідними державами світу.

Основні завдання дисципліни:

- вивчення фактичної сторони дипломатичної історії;

- розуміння основних тенденцій історичного розвитку дипломатії і обумовлених ними особливостей сучасної дипломатичної моделі;

- ознайомлення з провідними науковими підходами до вивчення історії дипломатії;

- формування навичок самостійної роботи з науковою літературою та джерелами;

- уміння застосовувати знання про історію дипломатії в специфіці сучасної

дипломатичної системи поточної професійної діяльності.

Історія-дипломатії

Процес вивчення дисципліни «Історія дипломатії» спрямований на формування наступних компетенцій:

- здатність аналізувати і пояснювати політичні, соціокультурні, економічні фактори історичного розвитку, а також роль людського фактору і цивілізаційної складової.

Студент повинен знати:

- основні етапи еволюції дипломатії;

- концептуальні установки теорії і практики дипломатії в їх історичному розвитку;

- сутність базових моделей дипломатії;

- особливості національних моделей дипломатії;

- основні характеристики сучасної дипломатичної системи.

-- Вміти:

- давати оцінку підходам і методам у національних моделях дипломатії;

- враховувати відмінності в організації дипломатичної служби в зарубіжних

країнах;

- прогнозувати найбільш ймовірні сценарії розвитку дипломатичних відносин України із зарубіжними державами;

- виконувати роботу співробітника державних і регіональних органів влади,

бізнесу і неурядових організацій в сфері міжнародних та зовнішньоекономічних зв'язків.

-- Володіти:

- умінням самостійного пошуку і обробки необхідної інформації;

- методами використання спеціальної літератури та міжнародно-правових документів для аналізу та об'єктивної оцінки різних ситуацій в сфері міжнародних відносин;

- навичками прикладного аналізу різних точок зору на значущі процеси і події в міжнародному житті;

- навичками виступу перед аудиторією, ведення публічних дискусій, використання інформаційних технологій.

дипломатія

Отже, вивчення історії та основ дипломатичної практики є основою формування адекватного уявлення студентів про систему міжнародних відносин в цілому і організації зовнішньої політики ряду держав світу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!