Роздрукувати сторінку

Культура усного і писемного мовлення арабської мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Виконуючи функцію посилення емоційно-естетичного впливу на комунікаторів, емотивно-виражальні засоби арабської мови, як і сама мова, функціонують у своєму особливому, історично сформованому соціокультурному і етнолінгвістичному середовищі і тому диктують свої вимоги до мовної поведінки в процесі міжкультурної комунікації. Тому важливо володіти культурою арабського мови.

Культура мови – це вміння використовувати виражальні засоби мови в різних умовах спілкування відповідно до цілей і змісту мови, передбачає використання тропоепічних конструкцій (метафори, епітети, порівняння і т.п.), афористичних і фразеологічних зворотів.

арабська-літературна-мова

Дисципліна Культура усного і писемного мовлення арабської мови – вивчає різноманітні засоби, властиві мові спілкування, для додання мовним висловлюванням таких якостей, як образність, переконливість, жвавість, наочність.

Мета дисципліни Культура усного і писемного мовлення арабської мови:

- формування професійної компетенції і розширення комунікативної компетенції в області використання арабської мови відносно різних сфер її функціонування;

- формування у студентів навичок прагматичного і лінгвістичного мислення на матеріалі мови, що вивчається, умінь аналізувати варіативні одиниці мови і грамотно здійснювати вибір потрібної одиниці залежно від мети та умов комунікації;

- оволодіння різними формами і функціональними стилями арабської мови, а також уміннями редагування і стилістичної правки тексту.

арабська-мова

Завдання дисципліни Культура усного і писемного мовлення арабської мови:

- охарактеризувати у повному обсязі норми та особливості арабської мовної комунікації;

- познайомити з основними функціональними стилями арабської літературної мови, жанрами, які існують в рамках цих стилів;

- виділити домінуючі мовленнєві характеристики функціональних різновидів арабської літературної мови;

- сформувати у студентів мовний смак, мотивацію до спілкування на зразковій літературній арабській мові.

Виразність мови посилює її ефективність: яскрава мова викликає інтерес, підтримує увагу до предмету розмови, надає вплив на розум і почуття, на уяву слухачів. Це відноситься не тільки до різного роду публічних виступів, доповідей і лекцій, а й до побутового мовлення, повсякденного спілкування.

Відомо, наскільки багата виразними засобами арабська мова. Володіючи навіть мінімальним запасом образних, лексично і стилістично барвистих, влучних висловів, людина, що володіє арабською мовою, набуває здатності коротко і дуже точно висловити свою думку.

Підвищена увага до виразної, емоційної сторони, манер розмови - одна з відмінних комунікативно-мовних особливостей арабів. Для араба частіше буває важливіше не сам предмет розмови, а те, як ви збираєтеся щось сказати. З давніх-давен араби розглядали красномовство і риторику як важливий і необхідний атрибут людського спілкування.

Культура-усного-і-писемного-мовлення-арабської-мови

Таким чином, курс Культура усного і писемного мовлення арабської мови направлений на глибоке і всебічне опанування студентами культури арабського мовлення, адже у процесі міжкультурної комунікації неодмінною умовою адаптації в іншому етнолінгвістичному середовищі є знання місцевих особливостей і норм комунікативної поведінки, які поряд з мовним етикетом і мовною етикою складають поняття культура мови.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!