Роздрукувати сторінку

Українська література, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс передбачає вивчення студентами української літератури як в аспекті дослідження художніх методів і літературних напрямів, так і в розгляді особливостей творчих індивідуальностей письменників, що дозволить починаючому вченому сформувати цілісну картину українського національного розвитку в рух історичного часу.

Дисципліна належить до обов'язкових дисциплін освітньої складової навчального плану підготовки.

історико-літературний-процес

Цілі та завдання освоєння предмету «Українська література»:

- виявляти «наскрізні» теми та ключові проблеми літератури;

- співвідносити твори з літературними напрямами епохи;

- формулювати і аргументувати своє ставлення до прочитаного твору.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

- Знати: етапи історичного розвитку української літератури, сутність творчої індивідуальності і ступінь її внеску в досягнення національної та світової літератур; специфіку жанрів, стилів, течій, напрямків художньої творчості; поняття літературної традиції і художнього новаторства.

- Вміти: застосовувати у науково-дослідній роботі отримані знання в галузі теорії та історії літературознавства та історії української літератури.

- Володіти: системним підходом і заснованим на ньому методами історико-літературознавчого аналізу художнього тексту, спадкоємністю літературознавчої традиції і новаторством на її основі.

літературознавство

Основні розділи навчальної української літератури дисципліни:

Розділ 1. Історія давньоруської літератури.

Розділ 2. Історія української літератури XVIII століття.

Розділ 3. Історія XIX століття.

Розділ 4. Українська література кінця XIX – початку XX століть (до 1917 року).

Розділ 5. Українська література 1920 – 30-хх років.

Розділ 6. Українська література 1940-х – 2000-х років.

Дисципліна належить до обов'язкових дисциплін освітньої складової навчального плану підготовки студентів. Вона займає центральне місце в підготовці фахівця з заявленої наукової спеціальності, незалежно від того, який етап українського літературного процесу обраний молодим вченим для дослідження. Специфіка даної навчальної дисципліни дозволяє акумулювати досягнення та методику інших галузей літературознавства.

Пререквізити дисципліни: «Історія української літератури», «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури».

Перелік планованих результатів навчання з дисципліни «Українська література», співвіднесених з планованими результатами освоєння освітньої програми:

1) уявлення про різні літературні жанри і фольклорні тексти:

Знати: характерні особливості літературного процесу, зміст творів сучасної літератури, що вивчаються у вищому навчальному закладі.

Вміти: аналізувати найбільш важливі твори епохи з точки зору особливостей їх проблематики і поетики; характеризувати той чи інший напрям у літературі через його основних представників.

2) володіння базовими навичками збору та аналізу мовних і літературних фактів, філологічного аналізу і інтерпретації тексту.

3) готовність до поширення і популяризації філологічних знань та виховної роботи.

Українська-література

Над розвитком курсу та висвітленням основних положень працювали: Наєнко М., Микитась В., Возняк М. та ін.

Таким чином, буває в житті, коли потрібно замовити курсову роботу чи доповідь з курсу «Українська література», але куди звернутися не знаєш. Тоді пиши в сервіс ІЦ «KURSOVIKS». Команда професіоналів своєї справи допоможе тобі в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!