Роздрукувати сторінку

Історія держави і права зарубіжних країн, як навчальна дисципліна

« Назад

Історія держави і права зарубіжних країн – це дисципліна, яку опановують студенти юридичних напрямків.

 

Предмет «Історія держави і права зарубіжних країн» охоплює комплекс історико-правових тем з історії державних, станових і правових інститутів зарубіжних держав від найдавніших часів до сьогоднішніх днів. Програма курсу побудована на основі системно-структурного і порівняльного підходу. Правові проблеми досліджуються в їх взаємозв'язку, а також в їх формуванні.

зарубіжні-країни

Предмет ІДПЗК - держава і право окремих зарубіжних держав світу в період їх становлення, формування і розвитку в певній історичній обстановці, в хронологічній послідовності, на базі дослідження як загальних закономірностей цих процесів, так і закономірностей, що функціонують у межах тих історичних етапів, які є головними періодами у становленні конкретних суспільств.

Об'єктом оволодіння Історії держави і права зарубіжних країн є держава і право в процесі свого історичного формування, явища соціального життя, що відбуваються в державно-правовій сфері.

Мета дисципліни – на основі системного й порівняльного підходів сформувати цілісне уявлення про основні тенденції історичного розвитку правових інститутів зарубіжних країн.

Головним завданням курсу є формування основних історико-правових знань майбутніх юристів у різних сферах права.

Програма розрахована для викладання студентам за спеціальністю «Юриспруденція».

По закінченні курсу слухачі повинні знати:

- головні історико-правові поняття в різних сферах права;

- головні історичні нормативні акти, їх структуру, зміст, причини прийняття;

- мати уявлення про становлення основних галузей права, про складанні і зміну статусу станових груп, про еволюцію державних органів влади;

- уміти персонально проводити аналіз історичних нормативних актів.

ІДПЗК

Критерії оцінки знань по дисципліні Історія держави і права зарубіжних країн

Оцінка – «відмінно»:

- знання основ курсу «Історія держави і права зарубіжних країн» в межах підручника;

- уміння аналізувати стародавні нормативні акти;

- уміння застосовувати метод порівняльного аналізу при вивченні давніх актів і точок зору фахівців;

- вміння обґрунтовано, формально вирішувати завдання за курсом ІДПЗК.

Оцінка – «добре»:

- знання основ дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» в межах підручника;

- вміння аналізувати стародавні нормативні акти;

- вміння обґрунтовано, формально вирішувати завдання за курсом ІДПЗК;

- знання основ дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» в межах підручника;

- вміння обґрунтовано, формально вирішувати завдання за курсом ІДПЗК.

Оцінка – «незадовільно»:

- погане знання основ курсу, понять, нормативних актів, станів і державних інститутів.

Історія-держави-і-права-зарубіжних-країн

Дослідженням становлення предмету займались такі визначні науковці: В. І. Орленко, В. В. Орленко, Маймескулов Л.М. та ін.

Отже, оволодіння Історії держави і права зарубіжних країн є важливою складовою та необхідним елементом вищої юридичної освіти.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!