Роздрукувати сторінку

Загальне мовознавство, як навчальна дисципліна

« Назад

Вивчення курсу Загального мовознавства дає знання про те, що використовує будь-яка людина щодня, як в особистому житті, так і в трудовому – це мова.

Мовознавство займається науковим вивченням мови, виявляє її специфіку, зміст, контекст.


Загальне-мовознавство

Загальне мовознавство – вивчає мови і принципи мовного спілкування. Дисципліна охоплює вивчення мови в індивідуальній, інтерактивній, соціальній і загальній перспективах, розглядає різні аспекти мови: як виробляються звуки мови, їх акустику і як вони сприймаються (фонетика, фонологія), форми слів (морфологія), граматичні структури (синтаксис), значення (семантика) і використання (прагматика).

Предмет загального мовознавства включає в себе всі прояви людської мови, дикунські або цивілізованих націй, архаїчні, класичні та ін.

Мета – поглиблення теоретичних знань щодо особливостей мови як суто людського явища, підвищення професійного рівня студентів як майбутніх дослідників мови і вчителів, розвиток їх мовних компетенцій та підвищення культури спілкування.

Завдання курсу Загального мовознавства:

- описати і простежити історію виникнення і розвитку мов;

- визначити ознаки класифікації мов, виділити мовні сім’ї, її спільні та відмінні риси;

- вивести загальні закони формування мов;

- розкрити соціальну природу, функції мови;

- показати зумовленість мовних явищ, національно-етнічні характеристики мови;

- визначити місце загального мовознавства серед інших дисциплін про мову;

- виявити його роль в житті людини і суспільства, загальній культурі;

- показати головні аспекти теорії мови: структуру, знакову природу, взаємозв’язок мови і мислення, співвідношення мови і мовлення, граматичну, фонологічну, лексико-семантичну її системи;

- показати розвиток мовознавчої думки від її зародження до сьогодення;

- ознайомитися з процесом утвердження мовознавства як науки;

- виокремити специфічні риси різних лінгвістичних шкіл і напрямів, що панували у минулому і, тих, що є обличчям сьогоднішньої мовознавчої науки;

- поглиблення загальної лінгвістичної підготовки словесника;

- детальне вивчення проблематики, яка не висвітлена в інших філологічних галузях знань;

- ознайомлення з провідними ідеями, напрямами, і проблемами сучасного мовознавства;

- освоєння майбутніми спеціалістами засобів і методів наукового дослідження мови.

мова

Загальне мовознавство ставить і розв’язує такі питання як: питання про сутність і природу мови, її структурну побудову, розвиток та функціонування, зв'язок з позамовними явищами, методи дослідження мови та межі їх ефективного та доцільнішого застосування.

Загальне мовознавство дуже тісно пов'язане з іншими науками, які іноді є джерелами інформації для мовознавства, іноді користуються його даними. Серед них: етнографія, соціологія, соціальна психологія, фізіологія звуків, філологія, історія, лексикологія, логопеді.

Таким чином, курс Загальне мовознавство має велике пізнавальне значення, позитивно впливає на розуміння інших мовних дисциплін. Загальні лінгвістичні знання потрібні майбутнім спеціалістам, щоб свідомо і повно орієнтуватись у своєму предметі, розуміти зміни підходів і теоретичних положень щодо вивчення мови, уміти об’єктивно оцінити нові досягнення в науці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!